SMDB_VBGH - Ventetider for Behandlingsgaranti af Stofmisbrugere (Iværksatte hændelser i aktive forløb) År
2019
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2019
ALDER_ANMODNING ALDER_ANMODNING Alder ved anmodning
ALDER_BEHAFSLUTTET ALDER_BEHAFSLUTTET Alder ved behandling afsluttet 2019
ALDER_IVAERKSAT ALDER_IVAERKSAT Person Ivaerksat Behandling Alder 2019
ANMODNINGSID ANMODNINGSID AnmodningsId 2019
BEHANDLINGAFSLUTTETAARSAGKODE BEHANDLINGAFSLUTTETAARSAGKODE Behandling Afsluttet Årsag 2019
BEHANDLINGAFSLUTTETDATO BEHANDLINGAFSLUTTETDATO Behandling afsluttet dato 2019
BEHANDLINGAFSLUTTETSTATUSKODE BEHANDLINGAFSLUTTETSTATUSKODE Behandling Afsluttet Status 2019
BEHANDLINGANMODNINGDATO BEHANDLINGANMODNINGDATO Behandling Anmodning Dato 2019
BEHANDLINGFORMAALKODE BEHANDLINGFORMAALKODE Ivaerksat Behandlingsdato ved forløb 2019
BEHANDLINGGARANTIOVERSKREDETKO BEHANDLINGGARANTIOVERSKREDETKO Behandling Garanti Overskredet Årsag 2019
BEHANDLINGINTENSITETKODE BEHANDLINGINTENSITETKODE BehandlingIntensitet 2019
BEHANDLINGTIDLIGEREKODE BEHANDLINGTIDLIGEREKODE Behandling Tidligere 2019
BEHANDLINGTYPEKODE BEHANDLINGTYPEKODE Behandlingstype 2019
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek 2019
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2019
FOEDDATO FOEDDATO Fødselsdato 2019
GODKENDTEKOMMUNER GODKENDTEKOMMUNER Kommunegodkendt 2019
GODKENDT_2015 GODKENDT_2015 Godkendt 2015 2019
GODKENDT_2016 GODKENDT_2016 Godkendt 2016 2019
GODKENDT_2017 GODKENDT_2017 Godkendt 2017 2019
GODKENDT_2018 GODKENDT_2018 Godkendt 2018 2019
GODKENDT_2019 GODKENDT_2019 Ingen label 2019
HENVISNINGPAAOPFORDRINGAFKODE HENVISNINGPAAOPFORDRINGAFKODE Henvisning På Opfordring Af 2019
ISDETACHED ISDETACHED IsDetached 2019
ISTREATMENTENDED ISTREATMENTENDED Behandling afsluttet 2019
IVAERKSAETTELSEID IVAERKSAETTELSEID IværksættelsesId 2019
IVAERKSATBEHANDLINGDAGESIDENAN IVAERKSATBEHANDLINGDAGESIDENAN Ivaerksat Behandling Dage Siden Anmodning 2019
IVAERKSATBEHANDLINGDATO IVAERKSATBEHANDLINGDATO Ivaerksat Behandlingsdato ved forløb 2019
KOEN KOEN Køn 2019
KOMMUNEKODE KOMMUNEKODE KommuneKode 2019
KONTAKTFORLOEBID KONTAKTFORLOEBID KONTAKTFORLOEBID 2019
PERSONAKTUELTHOVEDSTOFKODE PERSONAKTUELTHOVEDSTOFKODE Aktuelt Hovedstof 2019
PERSONBEHANDLINGFRITVALGINDIKA PERSONBEHANDLINGFRITVALGINDIKA PersonBehandlingFritValgIndikator 2019
PERSONGRAVIDKODE PERSONGRAVIDKODE Gravid 2019
PERSONHOVEDSTOFANGIVELSEIKKEMU PERSONHOVEDSTOFANGIVELSEIKKEMU Person Hovedstof Angivelse Ikke Mulig 2019
PERSONPSYKISKFUNKTIONSNEDSAETT PERSONPSYKISKFUNKTIONSNEDSAETT Psykisk Funktionsnedsættelse 2019
PNR PNR Personnummer 2019
SMD_STATUS SMD_STATUS Status 2019
SYSTEMSKIFTE_KORR SYSTEMSKIFTE_KORR Ingen label 2019
TILBUDID TILBUDID TilbudId 2019
TILBUDSTILKNYTNINGID TILBUDSTILKNYTNINGID TilbudstilknytningId fra Generic 2019
TILBUDTILKNYTTETSLUTDATO TILBUDTILKNYTTETSLUTDATO SlutDato Tilbudstilknytning 2019
TILBUDTILKNYTTETSTARTDATO TILBUDTILKNYTTETSTARTDATO StartDato Tilbudstilknytning 2019
UPDATEDDATETIME UPDATEDDATETIME UpdatedDateTime 2019
VERSION VERSION Version pr. referencetidspunkt for Moduldata 2019