Danmarks Statistiks Forskningsservice
Registerhistorik om: HERB_FORSORG_MV_I

Opdaterings dato Kategori Opdaterings årsag Virkning fra Virkning til Mod betaling
14/10/2020 Oprettelse af register Oprettelse af register 31/12/2019 31/12/2019 Ja
30/10/2020 Historisk opdatering - årsag ikke registreret Historisk opdatering - årsag ikke registreret . . Ja
08/10/2021 Planlagt opdatering med ny periode Opdatering med 2020-data 31/12/2020 31/12/2020 Ja
11/01/2022 Anden grund til opdatering Statistikken har i januar 2022 officielt skiftet navn fra Boformer til det mere sigende navn ”Herberger og forsorgshjem mv” i forbindelse med den nye emnestruktur i Statistikbanken. Grunddatanavn ændres derfor tilsvarende 31/12/2019 31/12/2020 Ja
03/11/2022 Planlagt opdatering med ny periode Opdatering med 2021-data 31/12/2021 31/12/2021 Ja