PSYK_SKSUBE - Landspatientregistret psykiatri - oplysninger om undersøgelser År
2018
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2018
C_OAFD C_OAFD Procedurende afdeling (undersøgelse & behandling)
C_OPR C_OPR Procedurekodenummer (undersøgelse & behandling) 2018
C_OPRART C_OPRART Procedureart (undersøgelse & behandling) 2018
C_OSGH C_OSGH Procedurende sygehus (undersøgelse & behandling) 2018
C_TILOPR C_TILOPR Tillægskode (undersøgelse & behandling) 2018
D_ODTO D_ODTO Proceduredato (undersøgelse & behandling) 2018
LEVERANCEDATO LEVERANCEDATO Ingen label 2018
RECNUM RECNUM LPR-identnummer 2018
VERSION VERSION Ingen label 2018
V_OMINUT V_OMINUT Procedureminut (undersøgelse & behandling) 2018
V_OTIME V_OTIME Proceduretime (undersøgelse & behandling) 2018