PSYK_PSYKIO - Landspatientregistret psykiatri - særlige psykiatrisk oplysninger År
2018
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2018
C_INDFRA C_INDFRA Ingen label
C_INDVILK C_INDVILK Ingen label 2018
C_UDTIL C_UDTIL Ingen label 2018
LEVERANCEDATO LEVERANCEDATO Ingen label 2018
RECNUM RECNUM Ingen label 2018
VERSION VERSION Ingen label 2018