PSYK_PERS - Landspatientregistret psykiatri - oplysninger om ambulante besøg År
2018
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2018
C_PERSKAT1 C_PERSKAT1 Personale indraget i psykiatrisk besøg
C_PERSKAT2 C_PERSKAT2 Personale indraget i psykiatrisk besøg 2018
C_PERSKAT3 C_PERSKAT3 Personale indraget i psykiatrisk besøg 2018
C_PSYKYD C_PSYKYD Ambulant psykiatrisk ydelse 2018
C_YDSTED C_YDSTED Sted for ambulant psykiatrisk ydelse 2018
D_AMBDTO D_AMBDTO Dato for ambulant psykiatrisk besøg 2018
LEVERANCEDATO LEVERANCEDATO Ingen label 2018
RECNUM RECNUM LPR-identnummer 2018
VERSION VERSION Ingen label 2018