OFFL - Offentligt forsørgede (forløb) tom. 2020 kvt.1 År
201912 202003
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 201912 202003
AAO_FORSIKREDE_TIMER AAO_FORSIKREDE_TIMER Antal forsikrede timer
AKASSE_ID AKASSE_ID Entydig identifikation af a-kassetilhørsforhold 201912 202003
AKTIVERINGSSTED_KODE AKTIVERINGSSTED_KODE Entydig kode for aktiveringssted 201912 202003
BRUTTOLEDIGHED_KODE BRUTTOLEDIGHED_KODE Kode for angivelse af om personen er bruttoledig 201912 202003
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek 201912 202003
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 201912 202003
FORSIKRINGSKATEGORI_KODE FORSIKRINGSKATEGORI_KODE Kode for forsikringskategori 201912 202003
KILDE_KODE KILDE_KODE Entydig kode for dataindberettere 201912 202003
PNR PNR Personnummer 201912 202003
PTI_TILSTAND_KODE PTI_TILSTAND_KODE 4-cifret foranstaltningskode 201912 202003
PTI_TIMER_PER_UGE PTI_TIMER_PER_UGE Timer pr. uge 201912 202003
PTI_VFRA PTI_VFRA Startdato 201912 202003
PTI_VTIL PTI_VTIL Slutdato 201912 202003