LPR_F_PROCEDURER_ANDRE - Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om ikke-kirurgiske procedureregistreringer ┼r
2021
Variabel TIMES H°jkvalitetsdokumentation Label 2021
DATO_INDBERETNING     Ingen label
DATO_SLUT     Ingen label 2021
DATO_START     Ingen label 2021
DW_EK_FORLOEB     Ingen label 2021
DW_EK_KONTAKT     Ingen label 2021
DW_EK_PROCEDUREREGISTRERING     Ingen label 2021
ENHEDSTYPE_PRO     Ingen label 2021
HOVEDSPECIALE_PRO     Ingen label 2021
KONTRAST     Ingen label 2021
PROCEDUREKODE     Ingen label 2021
PROCEDUREKODE_PARENT     Ingen label 2021
PROCEDUREREGISTRERING_ID     Ingen label 2021
PROCEDURETYPE     Ingen label 2021
PROCEDURETYPE_PARENT     Ingen label 2021
REGION_PRO     Ingen label 2021
SHAK_AFD_PRO     Ingen label 2021
SHAK_AFS_PRO     Ingen label 2021
SHAK_SGH_PRO     Ingen label 2021
SORENHED_PRO     Ingen label 2021
TIDSPUNKT_INDBERETNING     Ingen label 2021
TIDSPUNKT_SLUT     Ingen label 2021
TIDSPUNKT_START     Ingen label 2021