LPR_F_ORGANISATIONER - Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om SOR-enheder og sygehusafsnit (SHAK) År
2022
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2022
DATO_LUKKET     Dato for ophør
GYLDIG_FRA     Startdato for rækkens gyldighedsperiode (obs: gyldig_fra overruler gyldig_til ved overlap) 2022
GYLDIG_TIL     Slutdato for rækkens gyldighedsperiode (31DEC9999 = fortsat gyldig) 2022
HOVEDSPECIALE     Hovedspeciale, tekst 2022
INSTITUTIONSEJER     SOR-kode for Institutionsejer (SOR-enhed med overordnet politisk/økonomisk ansvar for sundhedsinstitutionen) 2022
INSTITUTIONSEJER_TYPE     Institutionsejers type, tekst (stat/region/kommune/privat/ukendt) 2022
KODETYPE     Markør for kodetype (SOR/SHAK/YDER) 2022
ORG_ENHED_NIVEAU1     SOR-kode for organisatorisk SOR-enhed på niveau 1 (SOR-enhed med direkte ansvar overfor sundhedsinstitutionen) 2022
ORG_ENHED_NIVEAU2     SOR-kode for organisatorisk SOR-enhed på niveau 2 2022
ORG_ENHED_NIVEAU3     SOR-kode for organisatorisk SOR-enhed på niveau 3 2022
ORG_ENHED_NIVEAU4     SOR-kode for organisatorisk SOR-enhed på niveau 4 2022
ORG_ENHED_NIVEAU5     SOR-kode for organisatorisk SOR-enhed på niveau 5 2022
ORG_ENHED_NIVEAU6     SOR-kode for organisatorisk SOR-enhed på niveau 6 2022
ORG_ENHED_NIVEAU7     SOR-kode for organisatorisk SOR-enhed på niveau 7 2022
REGION     Regionskode 2022
SHAK_AFD     SHAK-sygehusafdelingskode (6 cifre). Ikke udfyldt for nye SOR-enheder 2022
SHAK_AFS     SHAK-sygehusafsnitskode (7 cifre). Ikke udfyldt for nye SOR-enheder 2022
SHAK_SGH     SHAK-sygehuskode(4 cifre). Ikke udfyldt for nye SOR-enheder 2022
SORENHED     SOR-kode for SOR-enhed 2022
SORENHED_TYPE     SOR-enhedstype, tekst 2022
SPECIALE2     Andet speciale, tekst 2022
SPECIALE3     Tredje speciale, tekst 2022
SPECIALE4     Fjerde speciale, tekst 2022
SPECIALE5     Femte speciale, tekst 2022
SPECIALE6     Sjette speciale, tekst 2022
SPECIALE7     Syvende speciale, tekst 2022
SPECIALE8     Ottende speciale, tekst 2022
SPECIALE_SAMLET     Alle specialer (kommasepareret), tekst 2022
SUNDHEDSINSTITUTION     SOR-kode for Sundhedsinstitution (SOR-enhed som er direkte ansvarlig overfor institutionsejeren) 2022
YDERNUMMER     Ydernummer 2022