LPR_F_KONTAKTLOKATIONER - Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om kontaktlokationer ┼r
2021
Variabel TIMES H°jkvalitetsdokumentation Label 2021
DATO_INDBERETNING     Ingen label
DATO_SLUT     Ingen label 2021
DATO_START     Ingen label 2021
DW_EK_KONTAKT     Ingen label 2021
ENHEDSTYPE     Ingen label 2021
FRAVAER     Ingen label 2021
HOVEDSPECIALE     Ingen label 2021
REGION     Ingen label 2021
SHAK_AFD     Ingen label 2021
SHAK_AFS     Ingen label 2021
SHAK_SGH     Ingen label 2021
SORENHED     Ingen label 2021
TIDSPUNKT_INDBERETNING     Ingen label 2021
TIDSPUNKT_SLUT     Ingen label 2021
TIDSPUNKT_START     Ingen label 2021