LPR_F_KONTAKTLOKATIONER - Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om kontaktlokationer År
2022
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2022
DATO_INDBERETNING     Dato for seneste opdatering af indberetningen
DATO_SLUT     Slutdato for kontaktlokation 2022
DATO_START     Startdato for kontaktlokation 2022
DW_EK_KONTAKT     Primærnøgle for kontakten som kontaktlokationen tilhører 2022
ENHEDSTYPE     Enhedstype for SOR-enhed hvor borgeren har opholdt sig under kontakten, tekst 2022
FRAVAER     Oplysning om borgerens eventuelle fravær under kontakten 2022
HOVEDSPECIALE     Hovedspeciale for SOR-enhed hvor borgeren har opholdt sig under kontakten, tekst 2022
REGION     Regionskode for SOR-enhed hvor borgeren har opholdt sig under kontakten 2022
SHAK_AFD     SHAK-sygehusafdelingskode svarende til SOR-enhed hvor borgeren har opholdt sig under kontakten (6 cifre). Ikke udfyldt for nye SOR-enheder 2022
SHAK_AFS     SHAK-sygehusafsnitskode svarende til SOR-enhed hvor borgeren har opholdt sig under kontakten (7 cifre). Ikke udfyldt for nye SOR-enheder 2022
SHAK_SGH     SHAK-sygehuskode svarende til SOR-enhed hvor borgeren har opholdt sig under kontakten (4 cifre). Ikke udfyldt for nye SOR-enheder 2022
SORENHED     SOR-kode for SOR-enhed hvor borgeren har opholdt sig under kontakten 2022
TIDSPUNKT_INDBERETNING     Tidspunkt for seneste opdatering af indberetningen 2022
TIDSPUNKT_SLUT     Sluttidspunkt for kontaktlokation 2022
TIDSPUNKT_START     Starttidspunkt for kontaktlokation 2022