LPR_F_KONTAKTER - Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om kontakter ┼r
2021
Variabel TIMES H°jkvalitetsdokumentation Label 2021
AKTIONSDIAGNOSE     Ingen label
ALDER_DAGE_SLUT     Ingen label 2021
ALDER_DAGE_START     Ingen label 2021
ALDER_SLUT     Ingen label 2021
ALDER_START     Ingen label 2021
DATO_BEHANDLING_START     Ingen label 2021
DATO_HENVISNING     Ingen label 2021
DATO_INDBERETNING     Ingen label 2021
DATO_SLUT     Ingen label 2021
DATO_START     Ingen label 2021
DW_EK_FORLOEB     Ingen label 2021
DW_EK_KONTAKT     Ingen label 2021
ENHEDSTYPE_ANS     Ingen label 2021
ENHEDSTYPE_HEN     Ingen label 2021
ENHEDSTYPE_IND     Ingen label 2021
HENVISNINGSAARSAG     Ingen label 2021
HENVISNINGSMAADE     Ingen label 2021
HENVISNING_FRITVALG     Ingen label 2021
HOVEDSPECIALE_ANS     Ingen label 2021
HOVEDSPECIALE_HEN     Ingen label 2021
HOVEDSPECIALE_IND     Ingen label 2021
KOEN     Ingen label 2021
KONTAKTAARSAG     Ingen label 2021
KONTAKTTYPE     Ingen label 2021
LPR_ENTITY_ID     Ingen label 2021
PNR     Ingen label 2021
PRIORITET     Ingen label 2021
REGION_ANS     Ingen label 2021
REGION_HEN     Ingen label 2021
REGION_IND     Ingen label 2021
SHAK_AFD_ANS     Ingen label 2021
SHAK_AFD_HEN     Ingen label 2021
SHAK_AFD_IND     Ingen label 2021
SHAK_AFS_ANS     Ingen label 2021
SHAK_AFS_HEN     Ingen label 2021
SHAK_AFS_IND     Ingen label 2021
SHAK_SGH_ANS     Ingen label 2021
SHAK_SGH_HEN     Ingen label 2021
SHAK_SGH_IND     Ingen label 2021
SORENHED_ANS     Enhedstype for kontaktansvarlige SOR-enhed, tekst 2021
SORENHED_HEN     Ingen label 2021
SORENHED_IND     Ingen label 2021
TIDSPUNKT_BEHANDLING_START     Ingen label 2021
TIDSPUNKT_HENVISNING     Ingen label 2021
TIDSPUNKT_INDBERETNING     Ingen label 2021
TIDSPUNKT_SLUT     Ingen label 2021
TIDSPUNKT_START     Ingen label 2021