LPR_F_KONTAKTER - Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om kontakter År
2021
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2021
AKTIONSDIAGNOSE     Kontaktens aktionsdiagnose
ALDER_DAGE_SLUT     Borgerens alder i dage ved dato_slut 2021
ALDER_DAGE_START     Borgerens alder i dage ved dato_start 2021
ALDER_SLUT     Borgerens alder ved dato_slut 2021
ALDER_START     Borgerens alder ved dato_start 2021
DATO_BEHANDLING_START     Startdato for behandling 2021
DATO_HENVISNING     Henvisningsdato 2021
DATO_INDBERETNING     Dato for seneste opdatering af indberetningen 2021
DATO_SLUT     Slutdato for kontakten 2021
DATO_START     Startdato for kontakten 2021
DW_EK_FORLOEB     Primærnøgle for det forløb kontakten indgår i 2021
DW_EK_KONTAKT     Primærnøgle for kontakten 2021
ENHEDSTYPE_ANS     Enhedstype for kontaktansvarlige SOR-enhed, tekst 2021
ENHEDSTYPE_HEN     Enhedstype for henvisende SOR-enhed, tekst 2021
ENHEDSTYPE_IND     Enhedstype for indberettende SOR-enhed 2021
HENVISNINGSAARSAG     Henvisningsårsag 2021
HENVISNINGSMAADE     Henvisningsmåde 2021
HENVISNING_FRITVALG     Oplysning om frit sygehusvalg ved henvisning 2021
HOVEDSPECIALE_ANS     Hovedspeciale for kontaktansvarlige SOR-enhed, tekst 2021
HOVEDSPECIALE_HEN     Hovedspeciale for henvisende SOR-enhed, tekst 2021
HOVEDSPECIALE_IND     Hovedspeciale for den indberettende SOR-enhed 2021
KOEN     Køn 2021
KONTAKTAARSAG     Kontaktårsag 2021
KONTAKTTYPE     Kontakttype (oplysning om fysisk fremmøde eller anden kontakttype) 2021
LPR_ENTITY_ID     Koblingsnøgle til det kildesystem kontaktindberetningen stammer fra. Nøglen matcher variablen kontakt_vaerdi i LPR3-baseret DRG 2021
PNR     Borgerens CPR-nummer 2021
PRIORITET     Prioritet for kontakten 2021
REGION_ANS     Regionskode for kontaktansvarlige SOR-enhed 2021
REGION_HEN     Regionskode for henvisende SOR-enhed 2021
REGION_IND     Regionskode for indberettende SOR-enhed 2021
SHAK_AFD_ANS     SHAK-sygehusafdelingskode svarende til kontaktansvarlige SOR-enhed (6 cifre). Ikke udfyldt for nye SOR-enheder 2021
SHAK_AFD_HEN     SHAK-sygehusafdelingskode svarende til henvisende SOR-enhed (6 cifre). Ikke udfyldt for nye SOR-enheder 2021
SHAK_AFD_IND     SHAK-sygehusafdelingskode svarende til den indberettende SOR-enhed (6 cifre). Ikke udfyldt for nye SOR-enheder 2021
SHAK_AFS_ANS     SHAK-sygehusafsnitskode svarende til kontaktansvarlige SOR-enhed (7 cifre). Ikke udfyldt for nye SOR-enheder 2021
SHAK_AFS_HEN     SHAK-sygehusafsnitskode svarende til henvisende SOR-enhed (7 cifre). Ikke udfyldt for nye SOR-enheder 2021
SHAK_AFS_IND     SHAK-sygehusafsnitskode svarende til den indberettende SOR-enhed (7 cifre). Ikke udfyldt for nye SOR-enheder 2021
SHAK_SGH_ANS     SHAK-sygehuskode svarende til kontaktansvarlige SOR-enhed (4 cifre). Ikke udfyldt for nye SOR-enheder 2021
SHAK_SGH_HEN     SHAK-sygehuskode svarende til henvisende SOR-enhed (4 cifre). Ikke udfyldt for nye SOR-enheder 2021
SHAK_SGH_IND     SHAK-sygehuskode svarende til den indberettende SOR-enhed (4 cifre). Ikke udfyldt for nye SOR-enheder 2021
SORENHED_ANS     Enhedstype for kontaktansvarlige SOR-enhed, tekst 2021
SORENHED_HEN     SOR-kode for henvisende SOR-enhed 2021
SORENHED_IND     Indberettende SOR-enhed 2021
TIDSPUNKT_BEHANDLING_START     Starttidspunkt for behandling 2021
TIDSPUNKT_HENVISNING     Henvisningstidspunkt 2021
TIDSPUNKT_INDBERETNING     Tidspunkt for seneste opdatering af indberetningen 2021
TIDSPUNKT_SLUT     Sluttidspunkt for kontakten 2021
TIDSPUNKT_START     Starttidspunkt for kontakten 2021