LPR_F_DIAGNOSER - Landspatientregistret (LPR3) - Oplysninger om diagnoser ┼r
2021
Variabel TIMES H°jkvalitetsdokumentation Label 2021
DIAGNOSEKODE     Ingen label
DIAGNOSEKODE_PARENT     Ingen label 2021
DIAGNOSETYPE     Ingen label 2021
DIAGNOSETYPE_PARENT     Ingen label 2021
DW_EK_KONTAKT     Ingen label 2021
SENERE_AFKRAEFTET     Ingen label 2021