LPRMFRDF - Dødfødte ud fra LPR År
1996
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 1996
B_AMBULANT B_AMBULANT Planlagt fødsel
B_ANDRE B_ANDRE Andre indgreb under fødsel 1996
B_ANESTESI B_ANESTESI Anæstesilæge tilstede 1996
B_COLLUM B_COLLUM Livmoderhalsinspektion 1996
B_CTG_U_F B_CTG_U_F CTG under fødslen 1996
B_D1 B_D1 Diagnosticering 1, ultralydsscanning 1996
B_D2 B_D2 Diagnosticering 2, chorion villusbiopsi 1996
B_D3 B_D3 Diagnosticering 3, serum AFP 1996
B_D4 B_D4 Diagnosticering 4, amniocentese 1996
B_D5 B_D5 Diagnosticering 5, CTG i svangerskab 1996
B_EPIS B_EPIS Episiostomi 1996
B_F1 B_F1 Indgreb 1 før fødsel, vending/vendingsforsøg 1996
B_F2 B_F2 Indgreb 2 før fødsel, hindesprængning 1996
B_F3 B_F3 Indgreb 3 før fødsel, medicinsk igangsætning 1996
B_F5 B_F5 Indgreb 5 før fødsel, andet indgreb 1996
B_F6 B_F6 Indgreb 6 før fødsel, sectio 1996
B_FLERFOLD B_FLERFOLD Flerfoldsfødsel 1996
B_FREMT B_FREMT Fremtrækning 1996
B_FSHJAELP B_FSHJAELP Fødselshjælp 1996
B_HINDESP B_HINDESP Hindesprængning 1996
B_I1 B_I1 Indgreb 1, vestimulation 1996
B_I10 B_I10 Indgreb 10, andre indgreb 1996
B_I11 B_I11 Indgreb 11, sectio 1996
B_I12 B_I12 Indgreb 12, acut sectio 1996
B_I2 B_I2 Indgreb 2, hindepunktur 1996
B_I3 B_I3 Indgreb 3, hindesprængning 1996
B_I4 B_I4 Indgreb 4, Episiotomia 1996
B_I5 B_I5 Indgreb 5, fremhjælpning 1996
B_I6 B_I6 Indgreb 6, vacuumekstarktion 1996
B_I7 B_I7 Indgreb 7, tangforløsning 1996
B_I8 B_I8 Indgreb 8, fremtrækning 1996
B_I9 B_I9 Indgreb 9, planlagt sectio 1996
B_K1 B_K1 Komplikation 1, forliggende moderkage 1996
B_K10 B_K10 Komplikation 10, svangerskabsforgiftning eller truende fødekrampe 1996
B_K11 B_K11 Komplikation 11, truende fosterdød 1996
B_K12 B_K12 Komplikation 12, bristning 1996
B_K13 B_K13 Komplikation 13, sygdom hos moderen 1996
B_K14 B_K14 Komplikation 14, andre komplikationer 1996
B_K15 B_K15 Komplikation15, placentainsufficiens 1996
B_K2 B_K2 Komplikation 2, fastsiddende moderkage 1996
B_K3 B_K3 Komplikation 3, præmatur løsning 1996
B_K4 B_K4 Komplikation 4, blødning af anden årsag 1996
B_K5 B_K5 Komplikation 5, abnormt bækken eller misforhold mellem bækken og foste 1996
B_K6 B_K6 Komplikation 6, abnorm fosterstilling 1996
B_K7 B_K7 Komplikation 7, langvarig fødsel af anden årsag 1996
B_K8 B_K8 Komplikation 8, navesnorskomplikation 1996
B_K9 B_K9 Komplikation 9, hydramnios 1996
B_NORMAL B_NORMAL Normal fødsel 1996
B_OVERF B_OVERF Noderen overflyttet under fødsel 1996
B_OVERFL B_OVERFL Barnet overflyttet under fødsel 1996
B_PARTUS B_PARTUS Spontan fødsel 1996
B_PEDIATER B_PEDIATER Pædiater tilstede 1996
B_PLACENTA B_PLACENTA Intrauterin palpation 1996
B_RISIKO B_RISIKO Risikoadfærd før fødsel 1996
B_RYGER B_RYGER Ryger 1996
B_SAMADR B_SAMADR Forældrene samboende ved fødsel 1996
B_SECTIOF B_SECTIOF Samboende forældre ved fødsel 1996
B_SECTIOU B_SECTIOU Sectio under fødsel 1996
B_SMSIKKER B_SMSIKKER Sikker på menstruationsberegning 1996
B_TANG B_TANG Tangforløsning 1996
B_VACUUM B_VACUUM Vacuum ekstraktion 1996
B_VESTIM B_VESTIM Vestimulation 1996
C_ANTAL C_ANTAL Ingen label 1996
C_APGAR C_APGAR Ingen label 1996
C_BOPAMT C_BOPAMT Bopælsamt 1996
C_BOPKOM C_BOPKOM Bopælskommune 1996
C_CIVSTD C_CIVSTD Moderens civilstand 1996
C_DOD1 C_DOD1 Primær dødsårsag 1996
C_DOD2 C_DOD2 Sekundær dødsårsag 1996
C_DOD3 C_DOD3 Tertiær dødsårsag 1996
C_DODFU C_DODFU Fosterets dødstidspunkt i.f.t. fødsel 1996
C_FODEAMT C_FODEAMT Fødselsamt 1996
C_FODEKOM C_FODEKOM Fødselskommune 1996
C_FODESTED C_FODESTED Fødestedstype 1996
C_FODSFORL C_FODSFORL Fødselsforløb 1996
C_FODVISIT C_FODVISIT Primært visitationssted til fødselssted 1996
C_FOSTERPR C_FOSTERPR Fosterpræsentation 1996
C_FULDB C_FULDB Ingen label 1996
C_INDGREB1 C_INDGREB1 Ingen label 1996
C_INDGREB2 C_INDGREB2 Ingen label 1996
C_INDGRFOR C_INDGRFOR Indgreb før fødslen 1996
C_INDGRUND C_INDGRUND Indgreb under fødslen 1996
C_MISDAN C_MISDAN Misdannelsestilkendegivelse 1996
C_OBDUKTIO C_OBDUKTIO Obduktionstilkendegivelse 1996
C_OVERFRA C_OVERFRA Moderen overført fra 1996
C_PLAC C_PLAC Barnets placering i flerfoldsfødsler 1996
C_SEX C_SEX Barnets køn 1996
C_SGHNR C_SGHNR Sygehusnummer 1996
D_FODDTO D_FODDTO Fødselsdato - barnet 1996
D_SM D_SM Dato for sidste menstruation 1996
D_TERMIN D_TERMIN Terminsdato 1996
FTDB_LBNR FTDB_LBNR Fertilitetsdatabase løbenummer 1996
MFR_MATCH MFR_MATCH Ingen label 1996
T_KLOKKE T_KLOKKE Klokkeslæt for fødsel 1996
V_ANTAL V_ANTAL Antal børn i fødslen 1996
V_APGAR1 V_APGAR1 Apgar score efter 1 minut 1996
V_APGAR5 V_APGAR5 Apgar score efter 5 minutter 1996
V_FALDER V_FALDER Faderens alder 1996
V_FCPR V_FCPR Faderens personnummer 1996
V_GRAV V_GRAV Antal tidligere graviditeter 1996
V_LANGDE V_LANGDE Barnets længde i cm 1996
V_MALDER V_MALDER Moderens alder 1996
V_MCPR V_MCPR Moderens Personnummer 1996
V_MISANT V_MISANT Ingen label 1996
V_PABORT V_PABORT Antal tidligere provokerede aborter 1996
V_SABORT V_SABORT Antal tidligere spontane aborter 1996
V_SVLANGDE V_SVLANGDE Svangerskabslængden i uger 1996
V_TIDLDOD V_TIDLDOD Antal tidligere dødfødte 1996
V_TIDLLEV V_TIDLLEV Antal tidligere levendefødte 1996
V_U1 V_U1 Antal undersøgelser hos jordemoder 1996
V_U2 V_U2 Antal undersøgelser hos egen læge 1996
V_U3 V_U3 Antal undersøgelser hos speciallæge 1996
V_U4 V_U4 Antal undersøgelser på kirurgisk afdeling 1996
V_U5 V_U5 Antal undersøgelser på specialafdeling 1996
V_UDSKDAG V_UDSKDAG Dage fra fødsel til udskrivning 1996
V_UDSKTIM V_UDSKTIM Timer fra fødsel til udskrivning 1996
V_VAGT V_VAGT Barnets vægt i gram 1996