LONN - Lønstatistikken alle sektorer (nye begreber) År
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
AFLFORM AFLFORM Aflønningsform
ALDER_LON ALDER_LON Personens alder 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ALPOSNR ALPOSNR Arbejdsstedets kontonummer på finansloven 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ANSFORM ANSFORM Ansættelsesform for kommunalt-ansatte 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ARBNR ARBNR Arbejdsstedsnummer 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
BASIS_PRAE BASIS_PRAE Basisfortjenesten pr. præsteret time 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
BASIS_STAND BASIS_STAND Basisfortjenesten pr. standard time 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
BESKARB BESKARB Antal beskæftigede på arbejdsstedet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
BESKBROK BESKBROK Beskæftigelsesbrøk. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
BESKFIR BESKFIR Antal ansatte på det juridiske nummer 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
BRAARB BRAARB Arbejdsstedets branche 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
BRAFIR BRAFIR Den juridiske virksomheds branchekode 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek . . . . 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type . . . . 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CVRNR CVRNR CVR-nummer 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
DSEJER DSEJER Virksomhedens ejerform 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
FERIE_PRAE FERIE_PRAE Feriebetalinger pr. præsteret time. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
FORTJ_PRAE FORTJ_PRAE FORTJENESTE PR. PRÆSTERET TIME 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
FORTJ_STAND FORTJ_STAND Standardberegnet timefortjeneste 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
FRAV_PRAE FRAV_PRAE Fraværsbetalinger pr. præsteret time 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
FUNK FUNK Lønmodtagerens arbejdsfunktion 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
FUNKKOD FUNKKOD Funktionskode 2009 2010 2011 2012 2013 . . . . .
GENE_PRAE GENE_PRAE Genetillæg pr. præsteret time 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GENE_STAND GENE_STAND Genetillæg pr. standard time 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
HFFSP HFFSP Forspaltekode til højst fuldførte uddannelse 2009 2010 2011 2012 . . . . . .
HGRP HGRP Hovedgruppe for statsansatte 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
JOBST JOBST Jobstatus 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KOMARB KOMARB Arbejdsstedets kommune 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KOMFIR KOMFIR Virksomhedens kommune 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
MAANED_STAND MAANED_STAND Standardberegnet månedsfortjeneste 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
MKOM MKOM Ansættelsesforhold kommune/region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
OFFNTGRP OFFNTGRP Offentliggørelsesgruppe 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
OPRANDEL OPRANDEL Opregningsandel 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
OVERTID_PRAE OVERTID_PRAE Overtidstillæg pr. præsteret time 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PENSION_PRAE PENSION_PRAE Pension inkl. ATP pr. præsteret time 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PENSION_STAND PENSION_STAND Pension inkl. ATP pr. standard time 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PERSGODE_PRAE PERSGODE_PRAE Personalegoder pr. præsteret time 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PERSGODE_STAND PERSGODE_STAND Personalegoder pr. standard time 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PNR PNR Personnummer 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PRODNR PRODNR Produktionsenhedsnummer 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
REF_FRADATO REF_FRADATO Fra-dato i perioden 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
REF_TILDATO REF_TILDATO Til-dato i perioden 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SEKTOR SEKTOR Sektor 4 grp 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SEKTORKODE SEKTORKODE SEKTORKODE . . . . 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SENR SENR SE-nummer 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SFG_PRAE SFG_PRAE Særlig feriegodtgørelse pr. præsteret time 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SFG_STAND SFG_STAND Særlig feriegodtgørelse pr. standard time (kun fastlønnede) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TAAR TAAR Reference år 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TIMBET TIMBET Betalte timer 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TIMFRA TIMFRA Betalte fraværstimer 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TIMNORM TIMNORM Antal normal timer 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TIMOVER TIMOVER Antal overtimer 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TIMPRAE TIMPRAE Præsterede timer 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TIMSH TIMSH Antal fraværstimer pga. søgnehelligdage 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TIMUGE TIMUGE Normale ugentlige timetal for medarbejderen 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
UREGELM_PRAE UREGELM_PRAE Uregelmæssige betalinger pr. præsteret time 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
UREGELM_STAND UREGELM_STAND Uregelmæssige betalinger pr. standard time 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
VERSION VERSION Moduldata version . . . . 2013 2014 2015 2016 2017 2018