LONKOMP - Lønkompensation for lønmodtagere År
2020
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2020
ANGIVET_MAANEDSLOEN ANGIVET_MAANEDSLOEN Angivet månedsløn fra den virksomhed som har indsendt ansøgningen
ANSAETTELSESTYPE ANSAETTELSESTYPE FUNKTIONAER - For funktionæransatte; ELEV - For lærlinge/elever, der hjemsendes, men må arbejde i perioden; OEVRIGE - For timeansatte og andre ikke-funktionæransatte 2020
ANSOEGNING_ID ANSOEGNING_ID Ansøgningens ID 2020
ANTALAARSVAERK ANTALAARSVAERK Årsværk fra cvr-registret. BEMÆRK at disse er baseret på en tidligere opgørelsesmetode 2020
ANTALAARSVAERKAARSTAL ANTALAARSVAERKAARSTAL År for opgjorte årsværk fra cvr-registret. BEMÆRK at disse er baseret på en tidligere opgørelsesmetode 2020
ANTALAARSVAERKKVARTAL ANTALAARSVAERKKVARTAL Kvartal for opgjorte årsværk fra cvr-registret. BEMÆRK at disse er baseret på en tidligere opgørelsesmetode 2020
ANTAL_ARBEJDSDAGE ANTAL_ARBEJDSDAGE Det antal arbejdsdage, der forventes i hjemsendelsesperioden 2020
BESKAEFTIGELSESGRAD BESKAEFTIGELSESGRAD Antal arbejdstimer per uge i intervallet 1-37 hvor 37 er fuld tid 2020
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek 2020
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2020
CVRNR CVRNR CVR-nummer 2020
EINDKOMST_MAANEDSLOEN EINDKOMST_MAANEDSLOEN Den månedsløn, der blev beregnet ud fra eIndkomst-oplysninger 2020
FOED_DAG FOED_DAG DST-FOED_DAG 2020
HJEMSENDELSESDATO_FRA HJEMSENDELSESDATO_FRA Første dag i hjemsendelsesperioden, som kompensationen skal dække 2020
HJEMSENDELSESDATO_TIL HJEMSENDELSESDATO_TIL Sidste dag i hjemsendelsesperioden, som kompensationen skal dække 2020
HOVEDBRANCHE HOVEDBRANCHE Branchekoden fra cvr-registret baseret på cvr-nummer 2020
KOEN KOEN DST-koen 2020
KOMMUNEKODE KOMMUNEKODE Kommunekode baseret på cvr-nummer 2020
KOMMUNENAVN KOMMUNENAVN Kommunenavn baseret på cvr-nummer 2020
LO_ID LO_ID ID for lønmodtager under denne ansøgning (unik) 2020
PNR PNR Personnummer 2020
REFERENCE_DATO REFERENCE_DATO Reference dato (sat af DST) 2020
SAMLET_KOMPENSATION SAMLET_KOMPENSATION Samlet lønbeløb, der er godkendt kompensations for, i hele den hjemsendte periode, minus kompensationen for det antal arbejdsdage, der forventes i perioden 2020
UGE_VERSION UGE_VERSION UGE nummeret (sat af DST) 2020
VIRKSOMHEDSFORM VIRKSOMHEDSFORM Virksomhedsform fra cvr-registret 2020