INUF - §48E Indkomster År
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 1999 2000 2001 2002 2003 . . . . . . . . 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 1999 2000 2001 2002 2003 . . . . . . . . 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
DATOOPRET DATOOPRET Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018
F_ATP F_ATP ATP- bidrag for personer beskattet efter forskerordningen 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
F_ATPSATS F_ATPSATS ATP-sats for personer beskattet efter forskerordningen . . . . . 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
F_DSPSUM F_DSPSUM Særlig pensionsbidrag, en opct af løn der er arbejdsmarkedsbidragspligtig 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 . . . . . . . . .
F_FELT36 F_FELT36 Arbejdsmarkedsbidragspligtig honorar for personer beskattet efter forskerordningen . . . . . 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
F_FELT38 F_FELT38 Honorar ikke arbejdsmarkedsbidragspligtig. for personer beskattet efter forskerordningen . . . . . 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
F_FRIBIL F_FRIBIL Skattemæssig værdi af bil stillet til rådighed af arbejdsgiver for personer beskattet efter forskerordningen 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
F_FRIHELAARBOLIG F_FRIHELAARBOLIG Skattemæssig værdi af helsårsbolig stillet til rådighed af arbejdsgiver for personer beskattet efter forskerordningen . . . . . 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
F_FRITLF F_FRITLF Skattemæssig værdi af telefon stillet til rådighed af arbejdsgiver for personer beskattet efter forskerordningen 1999 2000 2001 . . 2004 2005 2006 2007 2008 2009 . 2011 2012 2013 . . . . .
F_GRPLIV_SUNDHEDSF_PENSORD F_GRPLIV_SUNDHEDSF_PENSORD Bidrag til gruppelivs- og sundhedsforsikring der indgår som del af en arbejdsgiveradministreret pensionsordning fra 2014 . . . . . . . . . . . . . . . 2014 2015 2016 2017 2018
F_HELAAR F_HELAAR Markering for helår for personer beskattet efter forskerordningen . . . . . 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . .
F_LOEN F_LOEN Løn 1999 2000 2001 2002 2003 . . . . . . . . . . . . . . .
F_LOEN_ARBBID F_LOEN_ARBBID Lønindkomst arbejdsmarkedsbidragspligtig for personer beskattet efter forskerordningen . . . . . 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
F_LOEN_EJ_ARBBID F_LOEN_EJ_ARBBID Lønindkomst, hvoraf der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag. for personer beskattet efter forskerordningen . . . . . 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
F_MULTIMSKAT F_MULTIMSKAT Skattemæssig værdi af multimedie/fri telefon stillet til rådighed af arbejdsgiver . . . . . . . . . . . 2010 . 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
F_PERSGOD_INK F_PERSGOD_INK Andre personalegoder, fra 2014 inkl. goder over bundgrænse samt personalegoder uden bundgrænse . . . . . . . . . . . 2010 . 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
F_REJSEG F_REJSEG Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt skattefri uddannelsesydelse for personer beskattet efter forskerordningen 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
F_SKAT F_SKAT Forleøbig betalt skat (A-skat) af lønindkomst. for personer beskattet efter forskerordningen 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
F_SLUTBID F_SLUTBID Betalt arbejdsmarkedsbidrag for personer beskattet efter forskerordningen 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
F_SLUTDATO F_SLUTDATO Slutdato for ansættelsesforhold for personer beskattet efter forskerordningen 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 . . . . . . .
F_STARTDATO F_STARTDATO Startdato for ansættelsesforhold 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 . . . . . . .
F_SUNDHEDSFORSIKR_ARBG F_SUNDHEDSFORSIKR_ARBG Skattemæssig værdi af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring fra 2014 . . . . . . . . . . . . . . . 2014 2015 2016 2017 2018
KOM KOM Kommunekode 1999 2000 2001 2002 2003 . . . . . . . . . . . . . . .
PNR PNR Personnummer 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SENR SENR Indberetningspligtige virksomheds løbe_nr hos skat for beskattet efter 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
VERSION VERSION Version . . . . . . . . . . . . . . . 2014 2015 2016 2017 2018
VMO_INDKOMST_ART_KODE VMO_INDKOMST_ART_KODE Indkomst art kode . . . . . . . . . 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
VMO_INDKOMST_TYPE_KODE VMO_INDKOMST_TYPE_KODE Indkomst type kode . . . . . . . . . . . . . 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
VMO_SLUTDATO VMO_SLUTDATO Transaktionens slutdato . . . . . . . . . . . . . 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
VMO_STARTDATO VMO_STARTDATO Transaktionens startdato . . . . . . . . . . . . . 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018