HERB_FORSORG_MV_A - Herberger og forsorgshjem adresser År
2018
Variabel TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2018
ADR_VFRA ADR_VFRA   Adressedato - gældende fra (hændelsesdato)
ADR_VTIL ADR_VTIL   Adressedato - gældende til (hændelsesdato) 2018
BOPIKOM BOPIKOM   Adressen i kommunen 2018
INST_ID INST_ID   Danmarks Statistiks interne institutionsnr. 2018
KOM KOM   Kommunekode 2018
TILBUDSPORTAL_ID TILBUDSPORTAL_ID   Tilbuddets identifikation på Tilbudsportalen 2018
VERSION VERSION   Moduldata version 2018