GROEN - Grønne varer og tjenester År
2015 2017
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2015 2017
CVRNR CVRNR CVR-nummer
DW DW Ingen label . 2017
JUR_AARV_PERS_AAR JUR_AARV_PERS_AAR Ingen label . 2017
JUR_HOVED_BRA_DB07 JUR_HOVED_BRA_DB07 Hovedbranche for JUR_enhed - DB07 2015 2017
KOMBI_GOMS KOMBI_GOMS Ingen label . 2017
OMS OMS Ingen label . 2017
RATIOW4 RATIOW4 Ingen label 2015 2017
SPEMIL_AFFALD_GOMS SPEMIL_AFFALD_GOMS Affaldshåndtering og genindvending, specifikke varer og tjenester 2015 2017
SPEMIL_ANDEM_GOMS SPEMIL_ANDEM_GOMS Anden/tværgående aktivitet vedr. miljøbeskyttelse, specifikke varer og tjenester 2015 2017
SPEMIL_BIOLA_GOMS SPEMIL_BIOLA_GOMS Beskyttelse af biodiversitet og landskabsværdier, specifikke varer og tjenester 2015 2017
SPEMIL_JORD_GOMS SPEMIL_JORD_GOMS Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand, specifikke varer og tjenester 2015 2017
SPEMIL_LUFT_GOMS SPEMIL_LUFT_GOMS Beskyttelse af luftklalitet og klima, specifikke varer og tjenester 2015 2017
SPEMIL_SPILDE_GOMS SPEMIL_SPILDE_GOMS Spilde- og regnvandshåndtering, specifikke varer og tjenester 2015 2017
SPEMIL_STOJ_GOMS SPEMIL_STOJ_GOMS Støj- og vibrationsbekæmpelse, specifikke varer og tjenester 2015 2017
SPERES_ANDER_GOMS SPERES_ANDER_GOMS Anden/tværgående aktivitet vedr. ressourcebesparelse, specifikke varer og tjenester 2015 2017
SPERES_ENVARM_GOMS SPERES_ENVARM_GOMS Reduceret energi- og varmeforbrug, tilpasssede varer og tjenester 2015 2017
SPERES_FOSSIL_GOMS SPERES_FOSSIL_GOMS Reduceret forbrug af fossile stoffer som råmeterialer, specifikke varer og tjenester 2015 2017
SPERES_MINRAL_GOMS SPERES_MINRAL_GOMS Reduceret forbrug af jern, metal og glas, specifikke varer og tjenester 2015 2017
SPERES_SKOVRE_GOMS SPERES_SKOVRE_GOMS Reduceret forbrug af træressourcer, specifikke varer og tjenester 2015 2017
SPERES_VANDRE_GOMS SPERES_VANDRE_GOMS Håndtering af vandressourcer, specifikke varer og tjenester 2015 2017
SPERES_VEDVAR_GOMS SPERES_VEDVAR_GOMS Produktion af energi fra fornybare kilder, specifikke varer og tjenester 2015 2017
TILMIL_AFFALD_GOMS TILMIL_AFFALD_GOMS Affaldshåndtering og genindvending, tilpassede varer og tjenester 2015 2017
TILMIL_ANDEM_GOMS TILMIL_ANDEM_GOMS Anden/tværgående aktivitet vedr. miljøbeskyttelse, tilpassede varer og tjenester 2015 2017
TILMIL_BIOLA_GOMS TILMIL_BIOLA_GOMS Beskyttelse af biodiversitet og landskabsværdier, tilpassede varer og tjenester 2015 2017
TILMIL_JORD_GOMS TILMIL_JORD_GOMS Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand, tilpassede varer og tjenester 2015 2017
TILMIL_LUFT_GOMS TILMIL_LUFT_GOMS Beskyttelse af luftklalitet og klima, tilpassede varer og tjenester 2015 2017
TILMIL_SPILDE_GOMS TILMIL_SPILDE_GOMS Spilde- og regnvandshåndtering, tilpassede varer og tjenester 2015 2017
TILMIL_STOJ_GOMS TILMIL_STOJ_GOMS Støj- og vibrationsbekæmpelse, tilpassede varer og tjenester 2015 2017
TILRES_ANDER_GOMS TILRES_ANDER_GOMS Anden/tværgående aktivitet vedr. ressourcebesparelse, tilpassede varer og tjenester 2015 2017
TILRES_ENVARM_GOMS TILRES_ENVARM_GOMS Reduceret energi- og varmeforbrug, tilpasssede varer og tjenester 2015 2017
TILRES_FOSSIL_GOMS TILRES_FOSSIL_GOMS Reduceret forbrug af fossile stoffer som råmeterialer, tilpassede varer og tjenester 2015 2017
TILRES_MINRAL_GOMS TILRES_MINRAL_GOMS Reduceret forbrug af jern, metal og glas, tilpassede varer og tjenester 2015 2017
TILRES_SKOVRE_GOMS TILRES_SKOVRE_GOMS Reduceret forbrug af træressourcer, tilpassede varer og tjenester 2015 2017
TILRES_VANDRE_GOMS TILRES_VANDRE_GOMS Håndtering af vandressourcer, tilpassede varer og tjenester 2015 2017
TILRES_VEDVAR_GOMS TILRES_VEDVAR_GOMS Produktion af energi fra fornybare kilder, tilpassede varer og tjenester 2015 2017
TOTAL_GOMS TOTAL_GOMS Grøn omsætning 2015 2017
TOTAL_OMS TOTAL_OMS Total omsætning 2015 2017
YEAR YEAR Ingen label . 2017