FUIS - Virksomheders forskning udvikling innovation - standardiseret tom 2018 foreløbig version År
1993 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label . . . . . 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . .
A_AKDIPTEK A_AKDIPTEK Diplom- og teknikumingeniører, årsværk
A_AKDIPTEK_K A_AKDIPTEK_K Diplom- og teknikumingeniører, kvinder, årsværk . . . . . 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . .
A_ANDET A_ANDET Andet FoU-personale (kontor, fag- og ufaglærte arb.), årsværk 1993 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 . . . . . . . . . . . .
A_ANDET_FOU A_ANDET_FOU Andet FoU-personale, årsværk . . . . . . . . . . . 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A_ANDET_K A_ANDET_K Andet FoU-personale (kontor, fag- og ufaglærte arb.), kvinder, årsvær . . 1997 1998 1999 2001 2002 2003 . 2005 . . . . . . . . . . . . .
A_CIVIL A_CIVIL Civil- og akademiingeniører, årsværk . . . . . 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . .
A_CIVILAK A_CIVILAK Civil- og akademiingeniører, årsværk 1993 1995 1997 1998 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A_CIVILAK_K A_CIVILAK_K Civil- og akademiingeniører, kvinder, årsværk . . 1997 1998 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A_CIVIL_K A_CIVIL_K Civil- og akademiingeniører, kvinder, årsværk . . . . . 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . .
A_DIPTEK A_DIPTEK Diplom- og teknikumingeniører, årsværk . . 1997 1998 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A_DIPTEK_K A_DIPTEK_K Diplom- og teknikumingeniører, kvinder, årsværk . . 1997 1998 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A_ERFORSK A_ERFORSK Erhvervsforsker/Ph.D/licentiat/doktorgrad, årsværk . . . . . 2001 2002 2003 . 2005 . . . . . . . . . . . . .
A_ERFORSKPHD A_ERFORSKPHD Erhvervsforsker/Ph.D/licentiat/doktorgrad, årsværk 1993 1995 1997 1998 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A_ERFORSKPHD_K A_ERFORSKPHD_K Erhvervsforsker/Ph.D/licentiat/doktorgrad, kvinder, årsværk . . 1997 1998 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A_ERFORSK_K A_ERFORSK_K Erhvervsforsker/Ph.D/licentiat/doktorgrad, kvinder, årsværk . . . . . 2001 2002 2003 . 2005 . . . . . . . . . . . . .
A_FORSK A_FORSK Forskere og andre specialister, årsværk . . . . . . 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A_FORSK_K A_FORSK_K Forskere og andre specialister, kvinder, årsværk . . . . . . 2002 2003 . 2005 . . . . . . . . . . . . .
A_GRAD A_GRAD Ansatte med ph.d.-grad, lic.grad eller dok.grad., årsværk . . . . . . . 2003 . 2005 . . . . . . . . . . . . .
A_GRAD_K A_GRAD_K Ansatte med ph.d.-grad, lic.grad eller dok.grad., kvinder, årsværk . . . . . . . 2003 . 2005 . . . . . . . . . . . . .
A_HL_ANDET A_HL_ANDET Andet personale med kandidatgrad fra universitet eller anden højere læ . . . . . 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . .
A_HL_ANDET_K A_HL_ANDET_K Andet personale med kandidatgrad fra universitet eller anden højere læ . . . . . 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . .
A_LVU_ANDET A_LVU_ANDET Andet personale med uddannelse fra universitet eller højere læreansta 1993 1995 1997 1998 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A_LVU_ANDET_K A_LVU_ANDET_K Andet personale med uddannelse fra universitet eller højere læreansta . . 1997 1998 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A_MVU_ANDET A_MVU_ANDET Andet personale med mellemlang videregående uddannelse, årsværk . . . . . 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . .
A_MVU_ANDET_K A_MVU_ANDET_K Andet personale med mellemlang videregående uddannelse, kvinder, årsvæ . . . . . 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . .
A_TEK A_TEK Teknikere (maskin- og elektroteknikere, maskinmestre, laboranter, tek 1993 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 . . . . . . . . . . . .
A_TEKNIKUM A_TEKNIKUM Diplom- og teknikumingeniører, årsværk 1993 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A_TEK_K A_TEK_K Teknikere (maskin- og elektroteknikere, maskinmestre, laboranter, tek . . 1997 1998 1999 2001 2002 2003 . 2005 . . . . . . . . . . . . .
A_TOTAL A_TOTAL Antal udførte FoU-årsværk i alt 1993 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A_TOTAL_K A_TOTAL_K Antal udførte FoU-årsværk i alt, kvinder . . 1997 1998 1999 2001 2002 2003 . 2005 . . . . . . . . . . . . .
A_U_FORSK A_U_FORSK Udenlandske forskere (kontraktansatte ikke danskere), årsværk 1993 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 . 2005 . . . . . . . . . . . . .
A_U_FORSK_K A_U_FORSK_K Udenlandske forskere (kontraktansatte ikke danskere), kvinder, årsvær . . 1997 1998 1999 2001 2002 2003 . 2005 . . . . . . . . . . . . .
CVRNR CVRNR Ingen label 1993 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CW CW vægt . 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
FOU_AFD FOU_AFD Har virksomheden egen FoU-afdeling (1=ja, 0=nej) 1993 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 .
INNO_U INNO_U Driftsudg. til innovation (ekskl. FoU), 1.000 dkk . . . . . . . . . . . 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . .
INPDGD INPDGD Nye varer . . . . . . . . . . . 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . .
INPDSV INPDSV Nye services . . . . . . . . . . . 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . .
INPSLG INPSLG Nye logistik/distributionsmetoder . . . . . . . . . . . 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . .
INPSPD INPSPD Nye metoder til produktion . . . . . . . . . . . 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . .
INPSSU INPSSU Nye hjælpefunktioner . . . . . . . . . . . 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . .
I_SVAR_PATENT I_SVAR_PATENT Købt/indlicenseret patenter mv (1=ja, 0=nej) . . . . . . . . . . . 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 . . .
KOB_ANDEN KOB_ANDEN Innovationsudgifter, Køb af anden ekstern viden, 1.000 dkk . . . . . . . . . . . 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . .
KOB_EKSTRN KOB_EKSTRN Innovationsudgifter, Køb af ekstern viden, 1.000 dkk . . . . . . . . . . . 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . .
KOB_KON KOB_KON Innovationsudgifter,: Køb af konsulentydelser, 1.000 dkk . . . . . . . . . . . 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . .
KOB_UDSTYR KOB_UDSTYR Innovationsudgifter, Køb af maskiner, software mv., 1.000 dkk . . . . . . . . . . . 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . .
K_ANDRE K_ANDRE Købt FoU, anre virksomheder inkl. konsulenter, 1.000 dkk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015 2016 2017 2018
K_ANDRE_ER_KONS K_ANDRE_ER_KONS Købt FoU, anre virksomheder inkl. konsulenter, 1.000 dkk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015 2016 2017 2018
K_DK_ANDRE K_DK_ANDRE købt FoU, andre DK, 1.000 dkk 1993 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 . . . 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 . . . .
K_DK_ER_ANDRE K_DK_ER_ANDRE købt FoU, andre virksomheder, DK, 1.000 dkk 1993 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 . . . .
K_DK_ER_KONC K_DK_ER_KONC købt FoU, danske virks i egen koncern, 1.000 dkk 1993 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 . . . .
K_DK_GTS K_DK_GTS købt FoU, GTS mv, DK, 1.000 dkk 1993 1995 1997 1998 1999 2001 . 2003 . 2005 . 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
K_DK_HL K_DK_HL købt FoU, universiteter mv. DK, 1.000 dkk 1993 1995 1997 1998 1999 2001 . 2003 . 2005 . 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 . . . .
K_DK_OFF K_DK_OFF K_dk_off . . . . . . 2002 . 2004 . 2006 . . . . . . . . . . . .
K_DK_OFF_FORSKINST K_DK_OFF_FORSKINST købt FoU, øvr. offentl. forskningsinst. DK, 1.000 dkk 1993 1995 1997 1998 1999 2001 . 2003 . 2005 . 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 . . . .
K_EGEN_KONC K_EGEN_KONC Købt FoU, samme koncern, 1.000 dkk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015 2016 2017 2018
K_HL K_HL Købt FoU, universiteter mv., 1.000 dkk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015 2016 2017 2018
K_TOTAL K_TOTAL Købt FoU i alt, 1.000 dkk 1993 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
K_U_ER_ANDRE K_U_ER_ANDRE Købt FoU, andre virksomheder, udlandet, 1.000 dkk 1993 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 . . . .
K_U_ER_KONC K_U_ER_KONC købt FoU, udenlandske virks. i egen koncern, 1.000 dkk 1993 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 . . . .
K_U_FORSKINST K_U_FORSKINST Udgifter til købt FoU - forskningsinstitutioner, udlandet 1993 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 . . . . . . . . . . . . . . .
K_U_OFF K_U_OFF Udgifter til købt FoU - offentlige forskningsinstitutioner, udlandet, . . . . . . . . 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 . . . .
MARDSG MARDSG Markedsføringsinnovation, design . . . . . . . . . . . 2007 . . . . . . . . . . .
MARIND MARIND Markedsføringsinnovation, indpakning mv. . . . . . . . . . . . 2007 . . . . . . . . . . .
MARINDDSG MARINDDSG Markedsføringsinnovation, indpakning, design . . . . . . . . . . . . . 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . .
MARPLA MARPLA Markedsføringsinnovation, nye salgskanaler eller metoder til eksponeri . . . . . . . . . . . 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . .
MARPMV MARPMV Markedsføringsinnovation, nye medier mv. til promovering af produkter . . . . . . . . . . . 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . .
MARPRIS MARPRIS Markedsføringsinnovation, nye metoder til prissætning . . . . . . . . . . . 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . .
MARSTG MARSTG Markedsføringsinnovation, nye markedsføringsstrategier . . . . . . . . . . . 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . .
NACE NACE NACE (DB07) 1993 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
NACEGRNAVN_FIN NACEGRNAVN_FIN Branchetekst 1993 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 . . . . . . . . . . . .
ORGEXT ORGEXT Organisatorisk innovation, eksterne relationer . . . . . . . . . . . 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . .
ORGFOR ORGFOR Organisatorisk innovation, forretningsgange, procedurer . . . . . . . . . . . 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . .
ORGWRK ORGWRK Organisatorisk innovation, ansvar og beslutningskompetence . . . . . . . . . . . 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . .
PATENR_ANS PATENR_ANS Har virksomheden søgt patenter mv. (1=ja, 0=nej) . . . . . . . . . . . 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 .
P_AKDIPTEK P_AKDIPTEK Diplom- og teknikumingeniører, årsværk . . . . . 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . .
P_AKDIPTEK_K P_AKDIPTEK_K Diplom- og teknikumingeniører, kvinder, årsværk . . . . . 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . .
P_ANDET P_ANDET Andet FoU-personale (kontor, fag- og ufaglærte arb.), personer 1993 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 . . . . . . . . . . . .
P_ANDET_FOU P_ANDET_FOU Andet FoU-personale , personer . . . . . . . . . . . 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
P_ANDET_K P_ANDET_K Andet FoU-personale (kontor, fag- og ufaglærte arb.), kvinder, person 1993 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 . 2005 . . . . . . . . . . . . .
P_CIVIL P_CIVIL Civil- og akademiingeniører, årsværk . . . . . 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . .
P_CIVILAK P_CIVILAK Civil- og akademiingeniører, personer 1993 1995 1997 1998 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P_CIVILAK_K P_CIVILAK_K Civil- og akademiingeniører, kvinder, personer 1993 1995 1997 1998 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P_CIVIL_K P_CIVIL_K Civil- og akademiingeniører, kvinder, årsværk . . . . . 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . .
P_DIPTEK P_DIPTEK Diplom- og teknikumingeniører, personer . . 1997 1998 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P_DIPTEK_K P_DIPTEK_K Diplom- og teknikumingeniører, kvinder, personer . . 1997 1998 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P_ERFORSK P_ERFORSK Erhvervsforsker/Ph.D/licentiat/doktorgrad, personer . . . . . 2001 2002 2003 . 2005 . . . . . . . . . . . . .
P_ERFORSKPHD P_ERFORSKPHD Erhvervsforsker/Ph.D/licentiat/doktorgrad, personer 1993 1995 1997 1998 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P_ERFORSKPHD_K P_ERFORSKPHD_K Erhvervsforsker/Ph.D/licentiat/doktorgrad, kvinder, personer 1993 1995 1997 1998 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P_ERFORSK_K P_ERFORSK_K Erhvervsforsker/Ph.D/licentiat/doktorgrad, kvinder, personer . . . . . 2001 2002 2003 . 2005 . . . . . . . . . . . . .
P_FORSK P_FORSK Forskere og andre specialister, personer . . . . . . 2002 2003 2004 2005 . 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
P_FORSK_K P_FORSK_K Forskere og andre specialister, kvinder, personer . . . . . . 2002 2003 . 2005 . . . . . . . . . . . . .
P_GRAD P_GRAD Ansatte med ph.d.-grad, lic.grad eller dok.grad., personale . . . . . . . 2003 . 2005 . . . . . . . . . . . . .
P_GRAD_K P_GRAD_K Ansatte med ph.d.-grad, lic.grad eller dok.grad., kvinder, personale . . . . . . . 2003 . 2005 . . . . . . . . . . . . .
P_HL_ANDET P_HL_ANDET Andet personale med kandidatgrad fra universitet eller anden højere læ . . . . . 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . .
P_HL_ANDET_K P_HL_ANDET_K Andet personale med kandidatgrad fra universitet eller anden højere læ . . . . . 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . .
P_LVU_ANDET P_LVU_ANDET Andet personale med uddannelse fra universitet eller højere læreansta 1993 1995 1997 1998 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P_LVU_ANDET_K P_LVU_ANDET_K Andet personale med uddannelse fra universitet eller højere læreansta 1993 1995 1997 1998 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P_MVU_ANDET P_MVU_ANDET Andet personale med mellemlang videregående uddannelse, personer . . . . . 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . .
P_MVU_ANDET_K P_MVU_ANDET_K Andet personale med mellemlang videregående uddannelse, kvinder, perso . . . . . 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . .
P_TEK P_TEK Teknikere (maskin- og elektroteknikere, maskinmestre, laboranter, tek 1993 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 . . . . . . . . . . . .
P_TEKNIKUM P_TEKNIKUM Diplom- og teknikumingeniører, personer 1993 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P_TEKNIKUM_K P_TEKNIKUM_K Diplom- og teknikumingeniører, kvinder, personer 1993 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P_TEK_K P_TEK_K Teknikere (maskin- og elektroteknikere, maskinmestre, laboranter, tek 1993 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 . 2005 . . . . . . . . . . . . .
P_TOTAL P_TOTAL Antal personer, der har udført FoU-arbejde i alt 1993 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
P_TOTAL_K P_TOTAL_K Antal personer, der har udført FoU-arbejde i alt, kvinder 1993 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 . 2005 . . . . . . . . . . . . .
P_U_FORSK P_U_FORSK Udenlandske forskere (kontraktansatte ikke danskere), personer 1993 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 . 2005 . . . . . . . . . . . . .
P_U_FORSK_K P_U_FORSK_K Udenlandske forskere (kontraktansatte ikke danskere), kvinder, person 1993 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 . 2005 . . . . . . . . . . . . .
RRDIN RRDIN Udført egen FOU (1=ja, 0=nej) 1993 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SVAR_K_AAR SVAR_K_AAR Har virksomheden købt FoU-tjenester fra andre (1=ja, 0=nej) 1993 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
U_ANLAEG U_ANLAEG Udgifter til egen FoU - anlæg, køb af ejendomme mv., 1.000 dkk 1993 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
U_APP U_APP Udgifter til egen FoU - apparatur, instrumenter, 1.000 dkk 1993 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
U_LON U_LON Udgifter til egen FoU - løn og sociale udgifter, 1.000 dkk 1993 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
U_OEVDRIFT U_OEVDRIFT Udgifter til egen FoU - andre driftsudgifter, 1.000 dkk 1993 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
U_TOTAL U_TOTAL Udgifter til egen FoU i alt, 1.000 dkk 1993 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018