FTNAEVN - Fertilitet - Nævner År
2018
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2018
AAR AAR Ingen label
ALDER_SLUT ALDER_SLUT Ingen label 2018
ALDER_START ALDER_START Ingen label 2018
ANDEL ANDEL Andel af fertile alder 2018
ANTAL_BOERN_SLUT ANTAL_BOERN_SLUT Ingen label 2018
ANTAL_BOERN_START ANTAL_BOERN_START Ingen label 2018
ANTAL_DAGE_SLUT ANTAL_DAGE_SLUT Ingen label 2018
ANTAL_DAGE_START ANTAL_DAGE_START Ingen label 2018
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek 2018
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2018
FOED_DAG FOED_DAG Ingen label 2018
KOEN KOEN Ingen label 2018
PNR PNR Personnummer 2018
PRIMO_ULTIMO PRIMO_ULTIMO Ingen label 2018
VERSION VERSION Moduldata version 2018