FTDM - Fertilitetsdatabasen paritetsfil mænd År
2012
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2012
ANTAL ANTAL Barnets nr i fødslen
DEMPAR DEMPAR Optalt demografisk paritet 2012
DEMSPA2 DEMSPA2 Afstand mellem levendefødet i dage 2012
DEMSPAC DEMSPAC Optalt demografisk spacing 2012
ENKPAR ENKPAR Optalt paritet, enk,levf. 2012
ENKSPA2 ENKSPA2 Optalt spacing, enkelt levendefødt i dage 2012
ENKSPAC ENKSPAC Optalt spacing, enkelt levendefødt i måneder 2012
FAMPAR FAMPAR Optalt familieparitet 2012
FAMSPA2 FAMSPA2 Optalt familiespacing i dage 2012
FAMSPAC FAMSPAC Optalt familiespacing 2012
FODTDAT FODTDAT Forældres fødselsdato 2012
FODTDATI FODTDATI Forældres partners fødselsdato 2012
FODTDATO FODTDATO Fødselsdato - barnet 2012
FORLDRE FORLDRE Forælders køn, mor eller far 2012
FREGKO FREGKO Fødselsregistreringskode 2012
FTDB_LBNR FTDB_LBNR Løbenr til match med MFR 2012
KQN KQN Køn 2012
MADOPT MADOPT Markering af adoption 2012
MDOED MDOED Markering af evt. død 2012
MEDPAR MEDPAR Optalt medicinsk paritet 2012
MEDSPA2 MEDSPA2 Medicinsk paritet beregnet i dage. 2012
MEDSPAC MEDSPAC Optalt medicinsk spacing 2012
PNRBARN PNRBARN Personnummer, barn 2012
PNRFLDR PNRFLDR Pnr, forælder 2012
PNRINV PNRINV Personnummer - forældrens partner 2012