FTBARN - Fertilitet - børn År
2018
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2018
B_KILDE B_KILDE Kilde til barnets oplysninger
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek 2018
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2018
FAR1 FAR1 Tidligste far registreret 2018
FAR2 FAR2 Seneste far 2018
FAR_ALDER FAR_ALDER Fars alder 2018
FAR_ALDER_ULT FAR_ALDER_ULT Faderens alder ultimo året 2018
FAR_FOED_ADOP FAR_FOED_ADOP Fars relation til barnet 2018
FAR_KOEN FAR_KOEN Fars køn 2018
FAR_VFRA FAR_VFRA Ingen label 2018
FLERFOLD FLERFOLD Ingen label 2018
FOEDAAR FOEDAAR Ingen label 2018
FOEDREG_DK FOEDREG_DK Fødselsregistrering i Danmark 2018
FOEDREG_KODE FOEDREG_KODE Kode for personens fødselsregistreringssted. 2018
FOEDTE_POPULATION FOEDTE_POPULATION Ingen label 2018
FOED_DAG FOED_DAG Fødselsdato 2018
F_KILDE F_KILDE Kilde til far1-oplysningen 2018
INDDAG INDDAG Barnets alder ved første registrering i CPR (dage) 2018
KOEN KOEN Ingen label 2018
LAENGDE_BARN LAENGDE_BARN Ingen label 2018
LEVENDE_ELLER_DOEDFOEDT LEVENDE_ELLER_DOEDFOEDT Levende eller dødfødt barn 2018
MDOED MDOED Ingen label 2018
MFR_OPLYSNING MFR_OPLYSNING Oplysninger fra MFR 2018
MOR1 MOR1 Tidligste mor 2018
MOR2 MOR2 Seneste mor 2018
MOR_ALDER MOR_ALDER Moderens alder 2018
MOR_ALDER_ULT MOR_ALDER_ULT Moderens alder ultimo året 2018
MOR_FOED_ADOP MOR_FOED_ADOP Mors relation til barnet 2018
MOR_KOEN MOR_KOEN Ingen label 2018
MOR_VFRA MOR_VFRA Ingen label 2018
M_KILDE M_KILDE Kilde til mor1-oplysningen 2018
PNR PNR Personnummer 2018
VAEGT_BARN VAEGT_BARN Barnets fødselvægt 2018
VERSION VERSION Ingen label 2018