FOMY - Forældremyndighed År
2019
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2019
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2019
FORAELMYN_AJOUR FORAELMYN_AJOUR Ajourføringsdato for forældremyndighed 2019
FORAELMYN_VFRA FORAELMYN_VFRA Forældremyndighedsdato 2019
FORAELMYN_VTIL FORAELMYN_VTIL Dato for hvornår forældremyndigheden gælder til 2019
FORAEL_MYKODE FORAEL_MYKODE Forældremyndighedskode 2019
PNRB PNRB Personnummer, barn 2019
PNRMYN PNRMYN Personnummer på forældremyndighedsindehaveren 2019
RELTYP RELTYP Forældremyndighedsindehaver 2019