FIRM - Generel firmastatistik tom 2018 År
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label . . 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
AAR AAR Ingen label
BAGATEL_GRAENSE BAGATEL_GRAENSE Bagatelgrænse . . . . . . . 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 . . . . .
BAGATEL_PCT BAGATEL_PCT Bagatelgrænseprocent . . . . . . . 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 . . . . .
CVRNR CVRNR CVR- nummer 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GF_AARE GF_AARE Resultat efter skat . . 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GF_AARE_1 GF_AARE_1 Årets resultat 1999 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_AARSV GF_AARSV Årsværk . . 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GF_AARSV_1 GF_AARSV_1 Antal ansatte (i årsværk) 1999 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_AAT GF_AAT Anlægsaktiver . . 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GF_AAT_1 GF_AAT_1 Anlægsaktiver i alt 1999 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_AINV GF_AINV Nettoinvesteringer . . 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GF_AINV_1 GF_AINV_1 Investeringer, netto 1999 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_AMT_KODE_1 GF_AMT_KODE_1 Amtskode anno 1970 1999 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_ANSATTE GF_ANSATTE Antal nov ansatte . . 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GF_ANSATTE_1 GF_ANSATTE_1 Antal ansatte november 1999 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_AT GF_AT Balancesum . . 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GF_AT_1 GF_AT_1 Aktiver i alt, ultimo 1999 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_BAGATEL GF_BAGATEL Bagatelgrænse . . 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GF_BAGATEL_1 GF_BAGATEL_1 Bagatelgrænsemarkering 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_BAGATEL_2 GF_BAGATEL_2 Bagatelgrænsemarkering (GF) V2 . 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_BAV GF_BAV Bruttofortjeneste . . 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GF_BAV_1 GF_BAV_1 Bruttoavance 1999 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_BD_GF GF_BD_GF Markering for branchedækning i Gammel Firmastatistik 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_BD_LS GF_BD_LS Markering for branchedækning for lønsumsindbetaling 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . .
GF_BD_MO GF_BD_MO Markering for branchedækning vedr. momsbetaling 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . .
GF_BD_RE GF_BD_RE Markering for branchedækning i Generel Regnskabsstatistik 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GF_BD_RE5K GF_BD_RE5K Markering for branchedækning i Regnskabsstatiskken Offentlige finanser 1999 2000 . . . . . . . . . . . 2012 2013 . . . . .
GF_BG_METODE GF_BG_METODE Metode til fastsættelse af bagatelgrænsen . . 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GF_BG_METODE_1 GF_BG_METODE_1 Metode for fastlæggelse af GF_bagatel 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_BG_METODE_2 GF_BG_METODE_2 Metode for fastlæggelse af GF_bagatel (GF) V2 . 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_BRANCHE_07 GF_BRANCHE_07 Hovedbranche DB07 . 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_BRANCHE_93 GF_BRANCHE_93 Hovedbranche DB93 1999 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_EGUL GF_EGUL Egenkapital . . 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GF_EGUL_1 GF_EGUL_1 Egenkapital 1999 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_EKSP GF_EKSP Eksport . . 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GF_EKSP_1 GF_EKSP_1 Eksport mv (GF) V1 1999 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_FUNK_KODE_1 GF_FUNK_KODE_1 Funktionskode 1999 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_GR009_DB03 GF_GR009_DB03 Hovedbranche, 9-Std.grp. (DB03 . . . . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . .
GF_GR009_DB93 GF_GR009_DB93 Hovedbranche udtrykt ved Standardbranchegruppering 009 DB93 1999 2000 2001 2002 . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_GR010_DB07 GF_GR010_DB07 Hovedbranche, 10-Std.grp. (DB0 . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GF_GR019_DB07 GF_GR019_DB07 Hovedbranche, 19-Std.grp. (DB0 . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GF_GR027_DB03 GF_GR027_DB03 Hovedbranche, 27-Std.grp. (DB0 . . . . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . .
GF_GR027_DB93 GF_GR027_DB93 Hovedbranche udtrykt ved Standardbranchegruppering 027 DB93 1999 2000 2001 2002 . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_GR036_DB07 GF_GR036_DB07 Hovedbranche, 36-Std.grp. (DB0 . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GF_GR053_DB03 GF_GR053_DB03 Hovedbranche, 53-Std.grp. (DB0 . . . . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . .
GF_GR053_DB93 GF_GR053_DB93 Hovedbranche udtrykt ved Standardbranchegruppering 053 DB93 1999 2000 2001 2002 . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_GR111_DB03 GF_GR111_DB03 Hovedbranche, 111-Std.grp. (DB . . . . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . .
GF_GR111_DB93 GF_GR111_DB93 Hovedbranche udtrykt ved Standardbranchegruppering 111 DB93 1999 2000 2001 2002 . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_GR127_DB07 GF_GR127_DB07 Hovedbranche, 127-Std.grp. (DB . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GF_IMPORT GF_IMPORT Import . . . 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GF_INKLEJER GF_INKLEJER Antal nov ansatte inkl. ejer . . 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GF_INKLEJER_1 GF_INKLEJER_1 Antal beskæftigede inkl. ejer 1999 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_KOB GF_KOB Køb . . . 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GF_KOM_KODE_1 GF_KOM_KODE_1 Firmaets hjemstedskommune 1999 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_KOM_KODE_2 GF_KOM_KODE_2 Firmaets hjemstedskommune anno 1999 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_LDEL_KODE_1 GF_LDEL_KODE_1 Landsdelskode anno 2007 1999 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_LGAGMV GF_LGAGMV Løn, pension mv. . . 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GF_LGAGMV_1 GF_LGAGMV_1 Løn, pension mv. 1999 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_MK_EB GF_MK_EB Markering for match med data fra Erhvervsbeskæftigelsen 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . .
GF_MK_LS GF_MK_LS Markering for match med data fra Lønsumsindberetning 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . .
GF_MK_MO GF_MK_MO Markering for match med data fra Momsstatistik eller Firmaernes køb og salg 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . .
GF_MK_RE GF_MK_RE Markering for match med data fra Generel Regnskabsstatistik 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GF_MK_RE5 GF_MK_RE5 Markering for match med data fra regnskaber fra Offentlige Finanser 1999 2000 . . . . . . . . . . . 2012 2013 . . . . .
GF_NACE2_DB03 GF_NACE2_DB03 2 cifret NACE (DB03) . . . . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . .
GF_NACE2_DB07 GF_NACE2_DB07 2 cifret NACE (DB07) . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GF_NACE2_DB93 GF_NACE2_DB93 2 cifret NACE (DB93) 1999 2000 2001 2002 . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_NACE3_DB03 GF_NACE3_DB03 3 cifret NACE (DB03) . . . . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . .
GF_NACE3_DB07 GF_NACE3_DB07 3 cifret NACE (DB07) . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GF_NACE3_DB93 GF_NACE3_DB93 3 cifret NACE (DB93) 1999 2000 2001 2002 . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_NACE4_DB03 GF_NACE4_DB03 4 cifret NACE (DB07) . . . . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . .
GF_NACE4_DB93 GF_NACE4_DB93 4 cifret NACE (DB93) . . 2001 2002 . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_NACE_DB07 GF_NACE_DB07 4 cifret NACE (DB07) . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GF_NACE_DB93 GF_NACE_DB93 4 cifret NACE (DB93) 1999 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_OMS GF_OMS Omsætning . . 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GF_OMS_1 GF_OMS_1 Omsætning 1999 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_OPR_OMS GF_OPR_OMS Ingen label . . 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 . . . . . . . . . . .
GF_OPR_OMS_1 GF_OPR_OMS_1 Metode for opregning af omsætning 1999 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_REG_KODE_1 GF_REG_KODE_1 Regionskode anno 2007 1999 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_RESDEL1_DB03 GF_RESDEL1_DB03 Delområder (DB03) . . . . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . .
GF_RESDEL1_DB07 GF_RESDEL1_DB07 Delområder (DB07) . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GF_RESDEL1_DB93 GF_RESDEL1_DB93 Delområder (DB93) 1999 2000 2001 2002 . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_RESDEL2_DB03 GF_RESDEL2_DB03 Tværgående delområder (DB03) . . . . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . .
GF_RESDEL2_DB93 GF_RESDEL2_DB93 Tværgående delområder (DB93) 1999 2000 2001 2002 . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_RESHOV1_DB03 GF_RESHOV1_DB03 Hovedressourceområder (DB03) . . . . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . .
GF_RESHOV1_DB07 GF_RESHOV1_DB07 Hovedressourceområder (DB07) . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GF_RESHOV1_DB93 GF_RESHOV1_DB93 Hovedressourceområder (DB93) 1999 2000 2001 2002 . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_RESHOV2_DB03 GF_RESHOV2_DB03 Tværgående hovedressourceområd . . . . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . .
GF_RESHOV2_DB93 GF_RESHOV2_DB93 Tværgående hovedressourceområd 1999 2000 2001 2002 . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_RFEP GF_RFEP Ordinært resultat . . 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GF_RFEP_1 GF_RFEP_1 Ordinært resultat 1999 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_VIRKFKOD_1 GF_VIRKFKOD_1 Virksomhedsform 1999 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GF_VTV GF_VTV Værditilvækst . . 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
GF_VTV_1 GF_VTV_1 Værditilvækst (GF) V1 1999 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JKOD JKOD Journaliseringskode (RE) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 . .
JUR_BEL_AMT_KODE_1970 JUR_BEL_AMT_KODE_1970 Ingen label . . 2001 2002 2003 2004 2005 2006 . . . . . . . . . . . .
JUR_BEL_KOM_KODE JUR_BEL_KOM_KODE Kommune_kode for JUR_enhed (beliggenhedsadresse) . . 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
JUR_BEL_KOM_KODE_1970 JUR_BEL_KOM_KODE_1970 Ingen label . . 2001 2002 2003 2004 2005 2006 . . . . . . . . . . . .
JUR_BEL_LDEL_KODE JUR_BEL_LDEL_KODE Landsdelskode anno 2007 . . 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
JUR_BEL_REGION_KODE JUR_BEL_REGION_KODE Regions_kode for JUR_enhed (beliggenhedsadresse) . . 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
JUR_FRA_DATO JUR_FRA_DATO Start_dato for livsforløb på JUR_enhed . . 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
JUR_FUNKKODE JUR_FUNKKODE Funktionskode for JUR_enheden . . 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
JUR_HOVED_BRA_DB03 JUR_HOVED_BRA_DB03 Hovedbranche for JUR_enhed - DB93 og DB03 . . . . 2003 2004 2005 2006 2007 2008 . . . . . . . . . .
JUR_HOVED_BRA_DB07 JUR_HOVED_BRA_DB07 Hovedbranche for JUR_enhed - DB07 . . 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
JUR_HOVED_BRA_DB93 JUR_HOVED_BRA_DB93 Hovedbranche DB93 . . 2001 2002 . . . . . . . . . . . . . . . .
JUR_SEKTORKODE JUR_SEKTORKODE Sektorkode . . . . . . . . . . . . . . 2013 2014 2015 2016 2017 2018
JUR_TIL_DATO JUR_TIL_DATO Ophørs_dato for livsforløb på JUR_enhed . . 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
JUR_VIRK_FORM JUR_VIRK_FORM Virksomhedsformen for JUR_enheden . . 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
KODE KODE Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2018
OPHOER_DATO OPHOER_DATO Firmaets ophørsdato 1999 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R_TID R_TID Ingen label . . 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
START_DATO START_DATO Firmaers startdato 1999 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TYPE_ TYPE_ Ingen label . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2017 .
VERSION VERSION Ingen label . . 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018