E_PROARB - Nøgle mellem produktionsenheder og arbejdssteder fra ESR(endelig 2018) År
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ARBNR ARBNR Arbejdsstedsnummer
PRODNR PRODNR Produktionsenhedsnummer 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
P_NR_DATABAERENDE P_NR_DATABAERENDE Databærende P_nr for ARB_enhed . . . . . . . . . 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
REL_FRA_DATO REL_FRA_DATO Startdato for relation 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
REL_TIL_DATO REL_TIL_DATO Ophørsdato for relation 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SK_DATO SK_DATO Skæringdato for udtræk 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018