E_OK - Økonomiske enheder fra ESR (endelig 2018) År
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
OK_FRA_DATO OK_FRA_DATO Start_dato for livsforløb på OK_enhed
OK_HOVED_BRA_DB03 OK_HOVED_BRA_DB03 Hovedbranche for OK_enhed - DB93 og DB03 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 . . . . . . .
OK_HOVED_BRA_DB07 OK_HOVED_BRA_DB07 Hovedbranche for OK_enhed - DB07 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
OK_NR OK_NR Enhedsnummer for OK_enhed 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
OK_SUBTYPE OK_SUBTYPE Subtype for OK_enhed 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
OK_TIL_DATO OK_TIL_DATO Ophørs_dato for livsforløb på OK_enhed 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
OK_VIRK_FORM OK_VIRK_FORM Virksomhedsformen for OK_enheden 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SK_DATO SK_DATO Skæringdato for udtræk 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018