E_CVR_SE - Nøgle mellem CVRNR og SENR fra ESR År
2018
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2018
AJOUR_DATO AJOUR_DATO Ajourføringsdato
CVRNR CVRNR CVR-nummer 2018
FRA_DATO FRA_DATO Startdato for relation 2018
SENR SENR SE-nummer 2018
TIL_DATO TIL_DATO Slutdato for relation 2018