E_ARB - Arbejdssteder fra ESR (endelig 2018) År
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ARBNR ARBNR Arbejdsstedsnummer
ARB_FRA_DATO ARB_FRA_DATO Start_dato for livsforløb på ARB_enhed 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ARB_HOVED_BRA_DB03 ARB_HOVED_BRA_DB03 Hovedbranche for ARB_enhed - DB93 og DB03 . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 . . . . . .
ARB_HOVED_BRA_DB07 ARB_HOVED_BRA_DB07 Hovedbranche for ARB_enhed - DB07 . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ARB_SUBTYPE ARB_SUBTYPE Subtype for ARB_enhed . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ARB_TIL_DATO ARB_TIL_DATO Ophørs_dato for livsforløb på ARB_enhed 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SK_DATO SK_DATO Skæringdato for udtræk 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018