CIV - Civilstandsændringer År
2019
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2019
AEGTE_ID AEGTE_ID Ægtefælle ID
CIVST CIVST Civilstand 2019
CIV_MYKODE CIV_MYKODE Civilstandsmyndighedskode 2019
CIV_VFRA CIV_VFRA Civilstandsdato 2019
CIV_VTIL CIV_VTIL Dato for hvornår civilstanden gælder til 2019
PNR PNR Personnummer 2019