BUFO - Børn og unge forebyggende foranstaltninger År
2019
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2019
ADMKOM ADMKOM Administrations kommune
ALDER_ULT ALDER_ULT Alder ultimo året 2019
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek 2019
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2019
FMYN_ID FMYN_ID Forældremyndighedsident 2019
PGF PGF Paragrafkode 2019
PNR PNR Personnummer 2019
SAG_VFRA SAG_VFRA Startdato for hændelsen 2019
SAG_VTIL SAG_VTIL Slutdato for hændelsen 2019
VERSION VERSION Moduldata version 2019