BOFORM_F - Boformer År
2018
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2018
ANTDAG ANTDAG Opholdets varighed
BOF_KOM BOF_KOM Den kommune borgeren er tilknyttet 2018
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek 2018
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2018
HENVIS HENVIS Henvisning til boform 2018
INDFLYT INDFLYT Dato for indflytning 2018
INST_ID INST_ID Danmarks Statistiks interne institutionsnr. 2018
KOEN KOEN Køn 2018
OVERLAP OVERLAP Overlap 2018
PNR PNR Personnummer 2018
RETDATO RETDATO Korrektion af udflytningsdatoen 2018
TAEL_AAR TAEL_AAR Tællingsår 2018
UDFLYT UDFLYT Dato for fraflytning. 2018
UDFLYTFORHOLD UDFLYTFORHOLD Hvordan er udflytningen foregået 2018
UDFLYTTIL UDFLYTTIL Hvor er borgeren flyttet hen. 2018
VERSION VERSION Moduldata version 2018