BOFORM_A - Boformer adresser År
2018
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2018
ADR_VFRA ADR_VFRA Adressedato - gældende fra (hændelsesdato)
ADR_VTIL ADR_VTIL Adressedato - gældende til (hændelsesdato) 2018
BOPIKOM BOPIKOM Ingen label 2018
INST_ID INST_ID Ingen label 2018
KOM KOM Kommunekode 2018
TILBUDSPORTAL_ID TILBUDSPORTAL_ID Tilbuddets identifikation på Tilbudsportalen 2018
VERSION VERSION Ingen label 2018