BOERNFP - Børnepasning 0-5 årige (Ansat personale) År
2015 2016 2017 2018
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label . . 2017 2018
ANSATFRA ANSATFRA Ansættelsesdato
ANSATTIL ANSATTIL Stoppet ansættelse . . 2017 2018
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek 2015 2016 2017 2018
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2015 2016 2017 2018
CSP CSP Markering for støttepædagog 2015 2016 . .
CVRNR CVRNR CVR-nummer . . 2017 2018
DKOM DKOM Kommune 2015 2016 2017 2018
EJER EJER Ingen label . . 2017 .
EJER2 EJER2 Ingen label . . . 2018
FULDTID_PERS FULDTID_PERS Den ansattes "fuldtidsgrad"/tilknytning til institutionen, udregnet i årsværk 2015 2016 2017 2018
PERSONASTILLING PERSONASTILLING Stilling . . 2017 2018
PNR PNR Personnummer 2015 2016 2017 2018
PRODNR PRODNR Ingen label . . 2017 2018
STIL STIL Stillingskategori 2015 2016 . .
STILL STILL Stilling . . 2017 2018
UDD_PERS UDD_PERS Angiver den ansættes højst fuldført uddannelse 2015 2016 2017 2018
VERSION VERSION Moduldata version 2015 2016 2017 2018