BOERNFB - Børnepasning 0-5 årige (Indskrevne Børn) År
2015 2016 2017 2018
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label . . 2017 2018
BORN_VFRA BORN_VFRA Indmeldelsestidspunkt
BORN_VTIL BORN_VTIL Udmeldelsestidspunkt . . 2017 2018
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek 2015 2016 2017 2018
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2015 2016 2017 2018
EJER EJER Ingen label . . 2017 .
EJER2 EJER2 Ingen label . . . 2018
FULDTID_BORN FULDTID_BORN Barnets fuldtidsgrad/tilknytning til institutionen 2015 2016 2017 2018
KALDINST KALDINST Ingen label . . . 2018
KOM KOM Ingen label 2015 2016 2017 2018
PASNINGSTILBUD PASNINGSTILBUD En kategori for pasningstilbud 2015 2016 2017 2018
PNR PNR Personnummer 2015 2016 2017 2018
RAEKKE_ID RAEKKE_ID Ingen label . . . 2018
TIMER TIMER Kommunalt angivet pasningstimer . . 2017 2018
VERSION VERSION Moduldata version 2015 2016 2017 2018