BFLSEK - Aggregerede lønmodtagerdata på sektor branche region tom. kvt.4 i 2019 År
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AJO_ATP_BELOEB AJO_ATP_BELOEB Indbetalt ATP-bidrag
AJO_ATP_BIDRAG_SATS_KODE AJO_ATP_BIDRAG_SATS_KODE ATP-bidragssats på jobbet 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AJO_BREDT_LOENBELOEB AJO_BREDT_LOENBELOEB Bredt lønbeløb er en summering af al lønindkomst i eIR dvs. inkl. ATP-bidrag og personalegoder. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AJO_JOB_SLUT_DATO AJO_JOB_SLUT_DATO Slutdato for det komprimerede job. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AJO_JOB_START_DATO AJO_JOB_START_DATO Startdato for det komprimerede job. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AJO_LOENTIMER AJO_LOENTIMER Løntimer på komprimerede job. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AJO_LOENTIME_KODE AJO_LOENTIME_KODE Kode for, om løntimer er indberettet eller imputeret 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AJO_SMALT_LOENBELOEB AJO_SMALT_LOENBELOEB Smalt lønbeløb, som omfatter lønindkomst uden ATP-bidrag og personalegoder 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
BRANCHE19 BRANCHE19 Branche (19-gruppe) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PNR PNR Personnummer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
REGION REGION Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
SEKTOR7_SEK SEKTOR7_SEK Sektor 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
SEKTOR7_SEK_TEKST SEKTOR7_SEK_TEKST Sektor tekst 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019