BFLKOM - Aggregerede lønmodtagerdata på kommune tom. 2019 kvt. 4 År
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AJO_ARB_KOMKODE AJO_ARB_KOMKODE Arbejdsstedets kommunekode
AJO_ATP_BELOEB AJO_ATP_BELOEB Indbetalt ATP-bidrag 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AJO_ATP_BIDRAG_SATS_KODE AJO_ATP_BIDRAG_SATS_KODE ATP-bidragssats på jobbet 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AJO_BREDT_LOENBELOEB AJO_BREDT_LOENBELOEB Bredt lønbeløb er en summering af al lønindkomst i eIR dvs. inkl. ATP-bidrag og personalegoder. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AJO_JOB_SLUT_DATO AJO_JOB_SLUT_DATO Slutdato for det komprimerede job. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AJO_JOB_START_DATO AJO_JOB_START_DATO Startdato for det komprimerede job. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AJO_LOENTIMER AJO_LOENTIMER Løntimer på komprimerede job. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AJO_LOENTIME_KODE AJO_LOENTIME_KODE Kode for, om løntimer er indberettet eller imputeret 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AJO_SMALT_LOENBELOEB AJO_SMALT_LOENBELOEB Smalt lønbeløb, som omfatter lønindkomst uden ATP-bidrag og personalegoder 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PNR PNR Personnummer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019