AERH - Ældredokumentation Rehabilitering månedsangivet År
2019
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2019
AAR AAR Ingen label
AEL_KOMKOD AEL_KOMKOD Kommunekode 2019
ALDER_ULT ALDER_ULT Ingen label 2019
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek 2019
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2019
GODKEND_AAR GODKEND_AAR Godkend år 2019
PERIODE PERIODE Ingen label 2019
PNR PNR Personnummer 2019
VERSION VERSION Moduldata version 2019