AEHJSP - Ældredokumentation - hjemmesygepleje i eget hjem År
2016 2017 2018 2019
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2016 2017 2018 2019
ALDER_ULT ALDER_ULT Alder pr. 31.12.yyyy
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek 2016 2017 2018 2019
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2016 2017 2018 2019
HJEMSYGEP_DATO HJEMSYGEP_DATO Hjemmesygepleje dato 2016 2017 2018 2019
IMP_MARK IMP_MARK Ingen label . . 2018 2019
KOM KOM Kommunekode 2016 2017 2018 2019
LEV_CVRNR LEV_CVRNR Leverandørs CVR identifikation 2016 2017 2018 2019
PNR PNR Personnummer 2016 2017 2018 2019
VERSION VERSION Moduldata version 2016 2017 2018 2019