AEFV - Ældredokumentation visiteret hjemmehjælp frit valg År
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TIMES Højkvalitetsdokumentation Label 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AEL_KOMKOD AEL_KOMKOD Kommunekode
ALDER_ULT ALDER_ULT Alder ultimo året 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CPRTJEK CPRTJEK CPR-tjek 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CPRTYPE CPRTYPE CPR-type 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CVRNR CVRNR CVR-nummer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
FTI_MARK FTI_MARK Imputations markering 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
HÆND_MDR HÆND_MDR Hændelses måned. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
LEV_TYPE_VIS LEV_TYPE_VIS Leverandør type for visiteret hjemmehjælp frit valg. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PERPL_VIS PERPL_VIS Personlig pleje frit valg, gennemsnitlig visiteret tid pr. uge i minutter i en given måned - fordelt på leverandør. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PNR PNR Personnummer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PRAHJ_VIS PRAHJ_VIS Praktisk hjælp frit valg, gennemsnitlig visiteret tid pr. uge i minutter i en given måned - fordelt på leverandør. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
VERSION VERSION Moduldata version 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
VISIT_FOERSTE VISIT_FOERSTE Dato for første visitation. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019