Skip to content

Search result

  Showing results 1 - 3 of 3

  Employed (discontinued)

  By industry (DSE77), age, sex and time
  1981-1993 (Number)

  38450 flyvemaskineværksteder, 38491 fremst af håndtransportvogne, 38492 barnevognsfabrikker, 38499 anden transportmiddelindustri i øvrigt, 38511 fremst af ikke-elektriske medicinske instr, apparater mv, 38512 fremst af elektriske, medicinske instr, apparater mv, 38513 fremst af ikke-elektriske måleinstrumenter, 38514 fremst af elektriske måleinstrumenter, 38515 bandagister, 38520 fremst af optisk og fotografisk udstyr, 39011 guld- og sølvvarefabrikker, 39012 guld- og sølvsmedeværksteder, 39020 fremst af musikinstrumenter, 39030 fremst af sportsrekvisitter, 39091 legetøjsfabrikker, 39092 fremst af børstevarer, 39093 pibefabrikker, 39094 fremst af karbonpapir, blyanter og farvebånd, 39095 fremst af kontorartikler i øvrigt, 39096 fremst af lampeskærme, 39097 skiltefabrikker og skiltemalere, 39099 fremst af andre varer, 41010 elværker, 41020 gasforsyning, 41030 varmeværker, 42000 vandforsyning, 50000 bygge- og anlægsvirksomhed, 50110 offentlig bygge- og anlægsvirksomhed, 50121 almindelige entreprenørforretninger, 50122 dræningsmestre, 50123 brolæggermestre, 50124 kloakmestre, 50130 murerforretninger, 50140 tømrer- og snedkerforretninger, 50150 malerforretninger, 50160 VVS-installatører og blikkenslagerforretninger, 50170 elektroinstallationsforretninger, 50180 glarmesterforretninger, 50191 gulvbelægnings- og terrazzoforretninger, 50192 isoleringsforretninger, 50193 tagtækkere og tagpapdækkere, 50194 brøndborere, 50195 ovnsætning, 50196 stilladsforretninger, 50199 byggevirksomheder i øvrigt, 61000 engroshandel, uoplyst vareområde, 61111 kolonialvarer, 61112 kød, kødvarer, fjerkræ og vildt, 61113 fisk, 61114 frugt og grøntsager, 61115 mælk, smør, ost og æg, 61116 kaffe, te og kakao, 61117 chokolade og sukkervarer, 61118 brød, kager og bisquits, 61119 øl og mineralvand, 61121 vin og spiritus, 61122 tobaksvarer, 61131 beklædning, trikotage og manufaktur, 61132 tæpper, møbelstoffer og boligtekstiler, 61133 skotøj, 61141 møbler, 61142 radio, fjernsyn og musikinstrumenter, 61143 isenkram, husholdn.art, kunsthåndv, antikviteter, 61144 hårde hvidevarer og belysningsartikler, 61151 toilet-, parfumeri- og rengøringsartikler, 61152 medicinalvarer og sygeplejeartikler, 61153 guld- og sølvvarer, ure, optik og foto, 61154 cykler, knallerter og dele hertil, 61155 legetøj og sportsartikler, 61156 bøger, blade, papir og papirvarer, 61157 lædervarer, galanterivarer og souvenirs, 61158 blomster og planter, 61161 korn, foder- og gødningsstoffer, 61162 frø, såsæd og blomsterløg, 61163 kreaturer og grise mv., 61164 råhuder, læder og skind, 61165 råuld, garner og metervarer, 61166 kemikalier, 61167 jern og andre metaller, 61168 træ, trælast og bygningsartikler, 61169 rør, sanitet og støbegods, 61171 farver, tapet og gulvbelægningsartikler, 61172 el-inst.materiel, elektroniske komponenter, 61173 gl jern, metal, papir og andet affald, 61179 andre råvarer og halvfabrikata, 61181 landbrugsmaskiner, 61182 industrimaskiner og entreprenørmateriel, 61183 værktøjsmaskiner, værktøj, maskintekn artikler, 61184 kontormaskiner og kontorudstyr, 61185 læge- og hospitalsartikler, 61189 andre maskiner og andet udstyr, 61191 biler, motorcykler og dele hertil, 61192 benzin, fast og flydende brændsel og smøreolie, 61291 skibsproviantering, 61299 engroshandel i øvrigt, 61311 engrosagenturer, 61312 kvægkommissionærer, 61313 anden kommissionshandel, 61314 frugt- og grøntauktioner, 61315 fiskeauktioner, 61319 andre auktionsforretninger, 62000 detailhandel, 62111 kolonial og blandet købmandshandel u grovvarer, 62112 kolonial og blandet købmandshandel m grovvarer, 62113 supermarkeder, 62114 varehuse (dobbeltsupermarkeder), 62121 slagter- og viktualieforretninger, 62122 fiskeforretninger, 62123 mejeri- og brødudsalg, 62124 osteforretninger, 62125 frugt- og grøntforretninger, 62126 tobaks- og vinforretninger, 62127 kaffe-, te- og delikatesseforretninger, 62128 chokoladeforretninger, 62129 iskiosker, 62131 farve- og tapetforretninger, 62132 parfumerier, 62133 materialister, 62134 apoteker, 62135 håndkøbsudsalg, 62140 stormagasiner, 62151 manufakturforretninger, 62152 boligtekstilforretninger, 62153 trikotageforretninger, 62154 herreekviperingsforretninger, 62155 damekonfektionsforretninger, 62156 herre- og damekonfektionsforretninger, 62157 skotøjsforretninger, 62158 lædervareforretninger, 62159 tekstil- og beklædningsvarer i øvrigt, 62161 møbelforretninger, 62162 tæppeforretninger, 62163 kunst- og antikvitetsforretninger, 62164 forh af gaveartikler og brugskunst (gaveboder), 62171 isenkramforretninger, 62172 specialforretninger for hårde hvidevarer, 62173 jagt- og sportsforretninger, 62174 cykel- og knallertforretninger, 62175 cykel- og radioforretninger, 62176 radioforretninger, 62177 musikforretninger, 62179 forh af symask, støvsugere, lamper, trævarer mv, 62181 urmagerforretninger, 62182 urmager- og guldsmedeforretninger, 62183 guldsmede- og juvelforretninger, 62184 specialoptikere, 62185 fotoforretninger, 62191 boghandlere, 62192 bogantikvariater, 62193 papirvareforretninger, 62194 bladkiosker, 62195 frimærkeforretninger, 62211 bil- og motorcykelforretninger, 62212 forh af autoudstyr, campingvogne og både, 62213 service stationes, 62221 forh af fyringsolie og fast brændsel, 62222 flaskegasforhandlere, 62291 legetøjsforretninger, 62292 blomsterforretninger, 62293 fugle- og akvarieforretninger, 62299 Others, 63000 restaurations- og hotelvirksomhed, 63101 restaurationer, cafeterier mv., 63102 marketenderier, 63109 anden restaurationsvirksomhed, 63201 hoteller og moteller, 63202 vandrerhjem, 63203 campingpladser, 63209 anden hotelvirksomhed, 70000 transportvirksomhed, uoplyst, 71110 jernbaner, 71121 busdrift, 71122 rutebilstationer, 71131 turistvognmænd, 71132 taxivognmænd, 71133 taxicentraler, 71141 vognmandsforretninger, 71142 flytteforretninger, 71143 fragtcentraler, 71149 andre transportforretninger, 71150 rørtransport, 71161 udlejning af biler/motorcykler u fører, 71162 redningskorps, 71169 anden hjælpevirks for landtransport, 71211 rederier, 71212 færgefart, 71219 anden søtransport, 71231 bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen, 71232 havne, 71233 laste- og losseentreprenører (stevedores) mv., 71234 fyrvæsen og lodseri, 71239 anden hjælpevirks for søtransport, 71311 ruteflyvning- og charterselskaber, 71319 anden lufttransport, 71321 lufthavne, 71329 anden hjælpevirks for lufttransport, 71911 rejse- og turistbureauer, 71912 skibsmæglere, 71913 speditører og shippingvirksomhed, 71914 vejere og målere, 71919 andre tjenesteydelser i forb med transport, 71920 Storage and warehousing, 72000 Post and telecommunications, 72001 postvæsen, 72002 telekommunikation, 80000 bank- og finansieringsvirks, uoplyst, 81011 nationalbank, 81012 forretningsbanker, 81013 sparekasser, 81014 andelskasser, 81015 postgiro, 81021 obligationsudstedende inst (alm/særlig realkredit), 81022 øvrige obligationsudstedende institutioner, 81023 finansieringsfonde, 81024 holdings-, investerings- og finansieringsselskaber, 81027 fondsbørsvekselerer, 81028 investeringsforeninger, 81029 anden finansieringsvirksomhed, 81030 tjenesteydelser i forb med bank- og finanseringsvirks, 81090 ikke erhvervsdrivende selskaber, 82001 livs- og skadeforsikring, 82003 tjenesteydelser i forb med livs- og skadesforsikring, 82004 pensionskasser, 82005 anden pensionsforsikring, 82006 sygeforsikring, 82007 arbejdsløshedskasser, 82008 begravelseskasser, 82009 anden forsikringsvirksomhed, 83111 administration af egne ejendomme, 83112 administration af fremmede ejendomme, 83121 ejendomsmæglere -handlere, 83122 boliganvisning, 83129 anden handel og formidl vedr fast ejendom, 83210 advokatvirksomhed, 83220 revisions- og bogføringsvirksomhed, 83230 databehandlingsvirksomhed, 83241 rådgivende ingeniørvirksomhed, 83242 landinspektører, 83243 arkitektvirksomhed, 83244 havearkitektvirksomhed, 83245 tekniske og kemiske laboratorier, 83249 anden teknisk rådgivning, 83250 reklamebureauer, markedsanalyse og udstillingsvirks, 83291 presse- og telegrambureauer, 83292 maskinskrivningsbureauer, 83293 adresseringsbureauer, udgivelse af vejvisere o.l., 83294 landbrugskonsulenter, 83295 rationaliserings- og planlægningskonsulenter, 83299 anden forretningsservice i øvrigt, 83300 udlejning/leasing af maskiner og andre driftsmidler, 83310 finansiel leasing, 83321 udlejning af landbr.mask og -driftsmidler, 83322 udlejning af maskiner til bygge- og anlægsvirks, 83323 udlejning af industrimask.

  https://www.statbank.dk/RAS8

  Tables in StatBank