Skip to content

Privacy and Cookie Policy

We use cookies to improve the user experience. By continuing on this page, you accept our use of cookies.

OK

Please read our Privacy and Cookie Policy here to find out more.

An Analysis of the Personal Income Distribution for Wage and Salery Earners in 1955

Denne bog er en fortsættelse af Statistiske Undersøgelser nr. 6 Lønmodtagerindkomster, fordeling og sammensætning. Bogen indeholder en analyse af den indflydelse som social status, køn, alder og geografiske faktorer kan have på en persons løn eller indkomst.

 

Udgivet i serien Statistiske Undersøgelser / Nr. 12

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


An Analysis of the Personal Income Distribution for Wage and Salery Earners in

Colophone

An Analysis of the Personal Income Distribution for Wage and Salery Earners in
Labour, income and wealth
Released: 31 December 1964 09:00
Contact info:
Informationsservice og Bibliotek
Phone: 39 17 30 30