Skip to content

Productivity and Quality of the Public Sector

Publikationen belyser den offentlige produktion og produktivitetsstigning ved hjælp af en alternativ metode: output-metoden.

Output-metoden viser, at den årlige vækst i den offentlige produktion i 2000-2006 var på 2,1 pct. Den metode, der bruges i nationalregnskabet (input-metoden), viser en gennemsnitlig årlig vækst på 1,5 pct.

Output-metoden er baseret på indikatorer
Temapublikationen gennemgår den alternative metode, hvor man i stedet for at se på udgifterne måler mængden af offentlig produktion ved at udvælge indikatorer for antallet af offentlige ydelser.

Indikatorerne kan fx være antal operationer på hospitalerne, antal elever i skolerne og antal ældre på plejehjem mv.

Metoden er stadig genstand for betydelig teoretisk debat, og identifikation af tilstrækkeligt mange og retvisende indikatorer for de offentlige ydelser er af væsentlig betydning for de endelige tal.

Productivity and Quality of the Public Sector findes også på dansk.


Productivity and Quality of the Public Sector

Get as pdf

Entire publication

Colophone

Productivity and Quality of the Public Sector
Economy
ISBN pdf: 978-87-501-1775-9
Released: 1 October 2009 09:30
No of pages: 65
Contact info:
Peter Rørmose Jensen
Phone: 39 17 38 62