Privacy and Cookie Policy

We use cookies to improve the user experience. By continuing on this page, you accept our use of cookies.

OK

Please read our Privacy and Cookie Policy here to find out more.

Danish National Accounts - Sources and Methods 2003

Publikationen indeholder en samlet dokumentation af kilder og metoder bag beregningen af bruttonationalprodukt, BNP, og bruttonationalindkomst, BNI.
Danish National Accounts beskriver beregningen af det endelige årlige nationalregnskab for året 2003, men beskrivelsen gælder generelt for beregningen af endelige nationalregnskaber.
 
Dokumentationen følger en fælles struktur benyttet af alle EU-landene.

Dokumentationen beskriver detaljeret de beregningsmetoder, som anvendes ved bearbejdning af primærstatistikkerne. Desuden indeholder den såkaldte 'process tables', der på skematisk form viser, hvordan man kommer fra primærstatistik til nationalregnskab.