Privacy and Cookie Policy

We use cookies to improve the user experience. By continuing on this page, you accept our use of cookies.

OK

Please read our Privacy and Cookie Policy here to find out more.

Sammenligning af boligprisstatistikker i Danmark

Der findes adskillige statistikker for udviklingen i boligpriser i Danmark.Statistikkerne bygger på forskellige datagrundlag og forskellige statistiske metoder og giver derfor ikke altid helt det samme billede af udviklingen i boligpriserne. Denne analyse sammenligner de forskellige boligprisstatistikker og viser, at den kvartalsvise prisudvikling typisk er ret ens, men at selv små forskelle i de kvartalsvise ændringer mellem boligprisstatistikkerne over tid kan give forskellige forløb.

Analysens hovedkonklusioner: 

  • Den kvartalsmæssige prisudvikling i de forskellige boligprisstatistikker er typisk tæt på hinanden.
  • De forskellige boligprisindeks følger typisk et parallelt forløb over tid, men prisindeksene er ikke sammenfaldende fordi en afvigende prisudvikling i enkelte kvartaler kan skabe en varig forskel på prisindeksenes niveau.
  • Danmarks Statistiks prisstatistik ligger lidt over de andre prisindeks for enfamiliehuse og ejerlejligheder, mens Boligsidens prisindeks ligger lidt under de andre prisindeks for ejerlej­ligheder. Forskellene skyldes at der anvendes forskellige metoder.
  • Forskellen på prisudviklingen i henhold til Ejendomssalgsstatistikken og de andre bolig­prisstatistikker varierer fra år til år og mellem enfamiliehuse og ejerlejligheder. Opgjort for begge boligtyper og for perioden 2010-2015 har den gennemsnitlige kvartalsvise prisud­vikling været lidt højere i Ejendomssalgsstatistikken end i de andre prisstatistikker.

Get as pdf

Colophone

Subject group: Prices and consumption

Released: 2 November 2016 09:00

No. 2016:19

ISSN pdf: 2446-0354

Contact info:

Jakob Henrik Holmgaard
Telephone: 39 17 31 24