Gå til sidens indhold

Søgeresultat

  Viser resultat 31 - 40 af 204

  Nationalregnskabets finansielle konti

  Efter sektor, konto, balance, finansielt instrument og modpartssektor
  2017K1-2022K3 (Mio. kr.)

  finansielt instrument, F Finansielle instrumenter i alt, - F.1 Monetært guld og særlige trækningsrettigheder (SDR), - - F.11 Monetært guld, - - F.12 Særlige trækningsrettigheder (SDR), - F.2 Sedler og mønt samt indskud, - - F.21 Sedler og mønt, - - F.22 Transferable indskud, - - F.29 Andre indskud, - F.3 Gældsbeviser, - - F.31 Kortfristede gældsværdipapirer, - - F.32 Langfristede gældsværdipapirer, - F.4 Lån, - - F.41 Kortfristede lån, - - F.42 Langfristede lån, - F.5 Ejerandele og andele i investeringsforeninger, - - F.51 Ejerandele, - - - F.511 Noterede aktier, - - - F.512 Unoterede aktier, - - - F.519 Andre ejerandelsbeviser, - - F.52 Andele i investeringsforeninger, - F.6 Forsikrings- og pensionsordninger og ordninger med standardiserede garantier, - - F.61 Forsikringstekniske reserver, skadesforsikring, - - F.62 Livsforsikrings- og livrenterettigheder, - - F.63 Pensionsrettigheder, - - F.64 Pensionskassers krav på pensionsmanagere, - - F.65 Rettigheder til ydelser, undtagen pensionsydelser, - - F.66 Hensættelser til forpligtelser i forbindelse med standardiserede garantier, - F.7 Finansielle derivater og medarbejderoptioner, - F.8 Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender, - - F.81 Handelskreditter og forudbetalinger, - - F.89 Andre forfaldne, ikke betalte mellemværender, BF.90 Finansielle aktiver, netto, B.9 Finansielle fordringserhvervelse, netto

  https://www.statistikbanken.dk/NKSFK

  Statistikbanktabel

  Hjælp til søgning

  Få hjælp til at finde den rette statistik.

  Kontakt Informationsservice

  For forskere

  Søg separat i TIMES eller højkvalitetsdata.

  TIMES

  Højkvalitetsvariable