Gå til sidens indhold

Tilbud til pressen

Billede af nyt-artiker fra Danmarks Statistik

Nyt fra Danmarks Statistik er vores væsentligste kanal for formidling af nye tal. Nyt udkommer ca. 500 gange årligt og offentliggøres på hjemmesiden hverdage kl. 8.00 med de nyeste tal om alt fra ledighed, betalingsbalance og prisudvikling til befolkningstal, skilsmisser og godstransport.

Nyt fra Danmarks Statistik

Billede af publikationer

Publikationerne indeholder både tekst og tal om udvalgte emner som it, indvandrernes uddannelse, indkomster, børns levevilkår osv. Blandt de mest populære er Statistisk Årbog, Statistisk Tiårsoversigt, Nordisk Statistisk Årbog og Danmark i tal. Også her kan du rekvirere et gratis eksemplar, hvis det er til redaktionelt brug.

Publikationer

Billede: Bag Tallene - Danmarks Statistik

Bag Tallene er vores journalistiske hjørne. Her finder du journalistisk vinklede historier om samfundet i tal og om Danmarks Statistik. Brug dem - enten direkte, som afsæt for dine egne historier eller bladr rundt i gamle historier for at søge ny inspiration.

Netmagasinet Bag Tallene

Billede af Statistiske Efterretninger

Statistiske Efterretninger tilbyder dyberegående statistik på bestemte emner. Tal-interesserede journalister vil ofte kunne finde nye historier eller alternative vinkler - fx lokale vinkler - ved at grave lidt i tallene i efterretningerne. Statistiske Efterretninger leveres i abonnement, men enkelteksemplarer sendes gratis til journalister efter ønske.

Statistiske Efterretninger

Billede: Statistikbanken

Statistikbanken Indeholder enorme mængder af tal, som du selv kan søge i og uddrage dine egne tabeller fra. Ved hvert tabeludtræk finder du desuden navn og telefonnummer på en fagmedarbejder. Vi udbyder også - mod en mindre betaling - kurser i brugen af statistikbanken og programmet PC Axis, som gør det lettere at bearbejde tallene.

Statistikbanken

 

Kontakt

Presse