Gå til sidens indhold

Kriterier for det redaktionelle arbejde

Hver dag foretager presseenheden i samarbejde med analyseenheden og de relevante statistikkontorer vurderinger af, hvilke historier vi aktivt skal bidrage til i nyhedsstrømmen.

Den daglige screening og vurdering af, hvor vi kan bidrage og skabe værdi i samfundsdebatten, beror på følgende kriterier:

  • Vurdering af historiens tyngde ud fra nyhedskriterierne; Væsentlighed, aktualitet og identifikation – altså at det opleves vedkommende for målgruppen
  • Statistikfaglig vurdering af datas kvalitet – kan de bære i konteksten?
  • Kan vi bidrage med noget nyt, der kan kvalificere samfundsdebatten?
  • Ved valg af emner er vi opmærksomme på, at de både afspejler bredden i vores statistiske områder og bredden i samfundsdebatten
  • Redaktionens udgivelser afspejler Danmarks Statistiks værdier om upartiskhed og uafhængighed.

Vigtige kriterier i processen:

  • Resultaterne er ikke styrende for, om vi udgiver. Dvs. vi skal kunne forestille os at gå ind historien, uanset hvad vores data viser
  • Vi fokuserer på, hvad tallene viser

Derudover er der en ressourcemæssig vurdering i forhold til, hvad redaktionsgruppen og statistikkontorerne kan løfte af opgaver på et givent tidspunkt.

Hvis vi byder ind med fakta på et område, hvor der afholdes fx samråd, udgiver vi tal senest 48 timer i forvejen eller efter endt samråd for ikke at så tvivl om vores uafhængighed.

Kontakt

Presse