Gå til sidens indhold

Ingen regnefejl i Danmarks Statistik

Flere medier har i de seneste dage skrevet om, at de kommunalt ansatte skulle have store beløb til gode i løn hos det offentlige på grund af en regnefejl hos Danmarks Statistik. Dette er ikke korrekt.

For det første har Danmarks Statistik ikke fejl i beregningen af lønudviklingen for de kommunalt ansatte. Derimod blev vi nødt til at acceptere et brud i indekset i 1998, hvilket vi også tydeligt gjorde opmærksom på ved offentliggørelsen. Bruddet opstod som følge af fejlagtige indberetninger fra de kommunale lønsystemer. Dette fremgår også af Danmarks Statistiks brevveksling med KTO (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte), som KTO siden har sendt ud i en pressemeddelelse. 
 
Der er altså et brud i lønindekset. Så hvis man vil sammenligne lønudviklingen siden 1996 i den kommunale sektor med den private sektor, så er forskellen mellem sektorerne ca. 1,5 pct. større, end indekset viser. 

For det andet er de kommunalt ansattes løn reguleret korrekt. En del af deres lønregulering består i, at en eventuel forskel i udviklingen mellem den private og kommunale sektor udløser en lønstigning på ca. 80 pct. af forskellen. Denne regulering baseres ikke på lønindekset men på de årlige lønstigningstakter i Danmarks Statistiks lønstatistik. Disse årsstigninger har været korrekte over hele perioden. 
      
Yderligere information:
Vicekontorchef Thorkild Wedebye
Danmarks Statistik
tlf. 39 17 38 51
thw@dst.dk

Kontakt

Presse
Telefon: 39 17 30 70