Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Blog

Her finder du tips og trick til at finde internationale, inden- og udenlandske kilder til statistikker.

Forfatterne er informationsspecialister fra Informationsservice og Bibliotek. Du kan kontakte os via "Spørg om statistik"  eller info@dst.dk.

Bloggen viser links til eksterne kilder som en service og et ønske om at dele viden om materialet. Brugen af disse links indebærer ikke anbefaling eller støtte til synspunkter, der udtrykkes på de pågældende websites. Danmarks Statistik har ingen kontrol over indhold og tilgængelighed af eksterne websites og frasiger sig hermed ethvert ansvar for disse.


vælgere

Vis alle blogindlæg


27. maj 2019 af ABN

Europa har stemt

Danskerne har stemt til Europa-Parlamentsvalget d. 26. maj 2019, og fintællingen offentliggøres løbende på Danmarks Statistiks valgsite. Danmark er dog ikke det eneste land, hvor vi har været ved stemmeurnerne. Alle nuværende 28 EU-lande har siden d. 23. maj stemt på de kandidater, der skal repræsentere dem i Europa-Parlamentet.
 
Resultaterne af alle EU-landes afstemninger kan ses på Europa-Parlamentets valgsite. Her tikker de foreløbige resultater for hvert land ind, og man kan se fordelingen af de 751 pladser i parlamentet på de forskellige politiske grupper.
 
Det er ikke kun resultaterne fra 2019-valget, der er tilgængelige på sitet, også valgdeltagelse og resultater fra tidligere Europa-Parlamentsvalg kan findes. Sitet præsenterer desuden et sammenligningsværktøj, der gør det muligt at sammenligne europæiske resultater eller nationale valg til parlamentet for forskellige år.

Tags: valg, valgdeltagelse, vælgere, EPV19, EP-valg
Emne: Befolkning og valg
Geografi: Dansk statistik, International statistik


14. juni 2018 af ukendt

Hvem stemmer ved kommunalvalget?

De 18-årige førstegangsvælgere er flittige til at møde op, når der kaldes til kommunalvalg. Hele 75,1 pct. af dem afgiver deres stemme, næsten samme andel som de 50-59-årige med 75,3 pct. De mest pligtopfyldende vælgere er de 70-79-årige, hvor 82,1 pct. af dem gør brug af deres stemmeret.

En stor andel af højtuddannede, erhvervsaktive og danske statsborgere stemmer, mens vælgere med kortere uddannelse, de marginaliserede på arbejdsmarkedet og udenlandske statsborgere er mindre tilbøjelige til at nå frem til stemmeurnen.

Uligheden i valgdeltagelsen kan også beskrives som et demokratisk A- og B-hold, hvor A-holdet består af kvinder, højtuddannede, vælgere i arbejde og vælgere med dansk statsborgerskab. A-holdets valgdeltagelse er over 90%. Det demokratiske B-hold domineres af mænd, lavtuddannede og vælgere med andet statsborgerskab end dansk. 

Rapporten "Valgdeltagelsen ved kommunal- og regionsvalget 2017" indeholder tabeller om stemmeprocenten i 91 kommuner; fordelt på hhv. køn, alder, uddannelse, indkomstgrupper og oprindelsesland.

Den er udarbejdet af forskere fra Center for Valg og Partier ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet og er baseret på valglister fra de enkelte valgsteder, suppleret med data fra Danmarks Statistik.

De officielle resultater fra tidligere kommunalvalg kan findes via Informationsservice og Biblioteks FAQ om regionale valg

 


Tags: valg, kommunalvalg, valgdeltagelse, vælgere
Emne: Befolkning og valg
Geografi: Dansk statistik


23. juni 2016 af ukendt

Tillid til EU? I anledning af Storbritanniens EU-afstemning

Eurobarometer spørger befolkningen i EU- og kandidatlandene om bl.a. deres kendskab og holdning til EU's institutioner og politik.

Tilliden til EU er faldende viser den seneste interview-undersøgelse fra november 2015. Mere end halvdelen af EU's indbyggere har ikke tillid til EU, mens knap en tredjedel er tilbøjelig til at stole på EU. Der er selvfølgelig store forskelle fra land til land. I Danmark har hhv. 47 pct. tillid til EU og 41 pct. stoler ikke på EU.

I dag er der stor opmærksomhed på Storbritannien, hvor 23 pct. har tillid til EU. Kun Grækenland og Cypern har færre indbyggere med positiv holdning til EU, nemlig hhv. 18 og 17 pct. Den højeste andel, der ikke har tillid til EU findes også i Grækenland og Cypern, hhv. 81 og 72 pct. Storbritannien er på linje med Tjekkiet, Tyskland, Frankrig og Østrig, hvor 63-65 pct. af befolkningen har tendens til ikke at have tillid til EU.

"Standard Eurobarometer" udkommer hvert halve år med detaljerede rapporter om "Public opinion in the European Union", nationale rapporter og factsheets for de enkelte lande. Resultater for de enkelte spørgsmål vises også i en interaktiv illustration med en tidslinje. Spørgsmålet om tillid eller ej til EU er stillet siden 2003.

PS: Vidste du, at du også kan "deltage" i dagens EU-valg i Storbritannien?
Ophavsmændene bag Good Country Index udvider med sitet Global Vote, for at give alle borgere i verden mulighed for at afgive deres stemme i nationale valg. Til november kan du også afgive din stemme i det amerikanske præsidentvalg.

 


Tags: valg, vælgere, EU-afstemning
Emne: Befolkning og valg
Geografi: International statistik


20. april 2016 af ukendt

Hvem stemmer ved folketingsvalg?

Valgdeltagelsen ved Folketingsvalg i Danmark er høj. Ved seneste valg i 2015 var stemmeprocenten 85,9. Men hvem er det, der udnytter sin stemmeret?

Rapporten ”Valgdeltagelsen og vælgerne til Folketingsvalget 2015” viser bl. a. at mænd - især unge mænd - i stigende grad bliver liggende på sofaen i stedet for at begive sig til valglokalet. Personer med kort uddannelse og lav indkomst har noget lavere valgdeltagelse end personer med lang uddannelse og høj indkomst. Ser man på valgdeltagelsen fordelt på oprindelse, viser der sig en betydelig forskel. 87 pct. af personer med dansk oprindelse deltager, mens 66,1 pct. af indvandrere og 53,4 pct. af efterkommere afgiver deres stemme.

Rapporten indeholder også tabeller om stemmeprocenten i 72 kommuner; fordelt på hhv. køn, alder, uddannelse, indkomstgrupper og oprindelse.

Den er udarbejdet af forskere fra Center for Valg og Partier ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet og er baseret på valgdata fra kommunerne, suppleret med socio-demografiske registerdata fra Danmarks Statistik.

De officielle resultater fra folketingsvalg siden 1849 kan findes via Informationsservice og Biblioteks FAQ om valg.


Tags: valg, vælgere, folketingsvalg, valgdeltagelse
Emne: Befolkning og valg
Geografi: Dansk statistik


Ansvarlig for siden

Informations­service og Bibliotek