Gå til sidens indhold

Informationsspecialisternes blog

Som informationsspecialister kommer vi langt omkring i statistikkens verden – falder vi over spændende statistik fra inden- eller udenlandske kilder, deler vi dem med jer her på bloggen. 

Bloggen viser links til eksterne kilder som en service og et ønske om at dele viden om materialet. Brugen af disse links indebærer ikke anbefaling eller støtte til synspunkter, der udtrykkes på de pågældende websites. Danmarks Statistik har ingen kontrol over indhold og tilgængelighed af eksterne websites og frasiger sig hermed ethvert ansvar for disse.

Du kan kontakte os via "Spørg om statistik"  eller info@dst.dk.


misbrug

Vis alle blogindlæg


28. juli 2021 af Anna Dorthe Bracht Nielsen

Fra kældermagasinet: Alkohol- og ædruelighedsforhold

Efter måneders hjemmearbejde pga. COVID-19-situationen, er vi nu så småt tilbage på biblioteket, og vi har igen været en tur i kældermagasinet. Her faldt vi over en lille publikation, der fortjener at blive bragt frem i lyset. Et lille hæfte med 48 tætskrevne og illustrerede sider om alkoholforbrug og ædruelighedsforhold udgivet i 1933 af Landsforeningen Den personlige Friheds Værn.

Foreningen, der stiftedes i 1917, havde blandt andet til formål at forhindre, at et alkoholforbud indførtes i Danmark. I udgivelsen ”Statistikken viser - oplysninger om alkoholforbrug og ædruelighedsforhold i Danmark og de øvrige nordiske lande” vises diverse statistikker om alkoholforbrug, antal forhandlere, beskatningsforhold og tilskud til afholdsbevægelsen som ”vejledning ved Diskussioner om Alkoholspørgsmaalet”.

Forbruget af alkohol pr. person før og efter 1. verdenskrig:

Billederne her skal give en forestilling om, hvad forbrugstallene betyder, når varemængderne angives:

En del af hæftets tal stammer fra Danmarks Statistiks forgænger Det statistiske Departement. I dag udgives aktuelle og historiske tal om alkolholforbrug i Statistikbanken

Se hæftets indholdsfortegnelse i bibliotekets katalog - klik på titlen. 

Se evt. også forrige blogindlæg i serien "Fra kældermagasinet".


Tags: alkohol, brancher, folkeafstemninger, forbrug, lovgivning, misbrug, samfundsomkostninger
Emne: Økonomi
Geografi: Dansk statistik


11. juni 2015 af Informations­service og Bibliotek

Næsten en ud af fire europæere har prøvet ulovlige stoffer

European Drug report

 Den europæiske narkotikarapport 2015 skønner, at ca. 80 mio. voksne eller næsten en fjerdedel af den voksne befolkning i EU har "testet" cannabis i løbet af deres liv. 

I Danmark har over 35 pct. af den voksne befolkning (15-64 år) prøvet cannabis, kun overgået af Frankrig, hvor knap 41 pct. har indrømmet det samme. Cannabis (marihuana og hash) er både det mest anvendte og det hyppigst beslaglagte stof. 

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) er et EU-agentur, der indsamler data om narkotikasituationen i EU-landene. Ikke bare brugen af illegale stoffer, men også følgevirkninger som dødsfald, sygdomme, behandling, lovovertrædelser og beslaglæggelser illustreres. Der indsamles endda også oplysninger om prisniveauet for de forskellige stoffer. Foruden den samlede rapport er der nationale rapporter om situationen i de enkelte lande, fx Danmark.


Tags: kriminalitet, misbrug, narkotika
Emne: Sociale forhold
Geografi: Dansk statistik, International statistik


Kontakt

Informations­service og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30