Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Blog

Som informationsspecialister kommer vi langt omkring i statistikkens verden – både her hos os selv i Danmarks Statistik og hos andre internationale, inden- og udenlandske kilder til statistikker.

Falder vi over en spændende statistik fra andre, deler vi den med jer her på bloggen. 

Bloggen viser links til eksterne kilder som en service og et ønske om at dele viden om materialet. Brugen af disse links indebærer ikke anbefaling eller støtte til synspunkter, der udtrykkes på de pågældende websites. Danmarks Statistik har ingen kontrol over indhold og tilgængelighed af eksterne websites og frasiger sig hermed ethvert ansvar for disse.

Du kan kontakte os via "Spørg om statistik"  eller info@dst.dk.


folketællinger

Vis alle blogindlæg


23. marts 2018 af ukendt

Grønland før og nu

Grønlænderne vælger nyt landsting den 24. april 2018. Valgets udfald vises på sitet Qinersineq.gl, hvor resultater fra forrige landstingsvalg og kommunalvalg også findes.

Vil du vide mere om Grønland, er Grønlands Statistik et oplagt sted at begynde. Her finder man de nyeste tal om de knap 56.000 indbyggere, deres uddannelse, erhverv, indkomster, sundhed m.v. I deres Statistikbank er der også tabeller om samfundsøkonomien, import/eksport osv.

Har du interesse for Grønlands historie, er der også muligheder for at finde relevante data. I Statistisk Årbog fra Danmarks Statistik findes hvert år fra årgang 1900 et kapitel om øen. Heri er summariske oplysninger om befolkningstallet og import/eksport  (udsending/hjemsending) fordelt på udvalgte varer.

En anden guldgrube af historisk information om befolkningen i Grønland er folketællingerne fra starten af 1800-tallet, der kan findes via Bibliotekets katalog

I den mørke kælder hos Danmarks Statistik befinder sig "Beretninger og kundgørelser vedr. styrelsen af Grønland", udgivet fra begyndelsen af 1900-tallet til 1968. Heri er administrative regulativer og finanslov, blandet med statistik om folkemængde, fiskeri, jagt og vejrlig. Vil du se disse beretninger, er du velkommen til at besøge os efter aftale.

 


Tags: Grønland, valg, folketællinger
Emne: Tværgående
Geografi: Dansk statistik


15. februar 2017 af MJK

De større danske provinsbyer er vokset mest

Urbaniseringen i Danmark drejer sig ikke kun om tilflytning til hovedstadsområdet. Også de store provinsbyer er vokset, og de er i gennemsnit vokset mere end hovedstadsområdet.

Set over de seneste 90 år er den samlede befolkning i de 29 største provinsbyer forøget med 148 pct., mens hovedstadsområdet "kun" er vokset med 91 pct. Ølstykke-Stenløse er vokset mest (2124 pct.) efterfulgt af Køge (490 pct.) og Herning (403 pct.).

Det fremgår af analysen Urbaniseringen i Danmark siden 1926 fra Momentum. Heri belyses udviklingen i befolkningstallet for hovedstadsområdet, de 29 største provinsbyer samt for resten af landet.

Det er data fra Danmarks Statistik, der er baggrund for analysen. Nyere data kan hentes i Statistikbanken, mens data fra før 1976 kan findes i publikationer fra folketællingerne.

Momentum er et nyhedsbrev udgivet af KL.


Tags: befolkning, befolkningstal, folketal, folketællinger, byer, byudvikling, urbanisering
Emne: Befolkning og valg
Geografi: Dansk statistik


14. december 2016 af MJK

Dansk Vestindien for 100 år siden

14. december 1916 var der vejledende folkeafstemning om salg af De Dansk-Vestindiske Øer til USA. Det var den første danske folkeafstemning - og tilmed første gang, at kvinder og tyende kunne afgive deres stemme efter grundlovsændringen i 1915. " ... Alle, der er optagne paa de i Henhold til Lov Nr. 142 af 10. Maj 1915 § 114 udarbejdede Valglister til Folketinget, er berettigede til Deltagelse, naar de paa den Dag, Afstemningen finder Sted, har fyldt deres 29de Aar" (Lov nr. 294 af 30. september 1916).

Der var ca. 1,2 mio. vælgere men en meget lav stemmeprocent på 37,4. Ja-stemmerne udgjorde 64,2 pct. mod nej-sidens 35,8 pct.

Ved den seneste folketælling i 1911 var der 27.086 indbyggere på øerne. 373 indbyggere var født i Danmark, mens 82 var født i Amerikas Forenede Stater. Detaljerede tabeller om køn, alder, tro, fødested, erhverv og sygdomme på de Dansk-Vestindiske øer i 1911 kan ses i "Statistiske Meddelelser 4.41.5"

Efter USA's overtagelse af øerne udgav Bureau of the Census en beskrivelse af øernes befolkning, skolegang, beskæftigelse fordelt på erhverv mv. i "Census of the Virgin Islands of the United States, November 1, 1917"

Se også Rigsarkivet, som i løbet af 2017 offentliggør originale dokumenter og historiske kilder om øernes næsten 250 år som dansk koloni.  

Forside af Folketællingen paa de dansk-vestindiske øer den 1. februar 1911


Tags: Vestindiske Øer, folkeafstemninger, folketællinger
Emne: Befolkning og valg
Geografi: Dansk statistik


23. december 2015 af ukendt

Verden i mandtal

En verdensomspændende folketælling fandt sted i årene efter årtusindskiftet. I 2010-runden, hvor den faktiske optælling fandt sted i perioden 2005-2014, er der nu resultater fra mere end 200 lande eller områder. En sådan tælling omfatter langt mere end en simpel optælling af personer. Også data om køn, alder, beskæftigelse, uddannelse, bolig- og familieforhold indsamles og bearbejdes til detaljerede statistikker om klodens dengang ca. 6,9 milliarder mennesker. FN koordinerer opgaven ved hjælp af standarder og anbefalinger, så tællingerne kan udføres på en sammenlignelig måde i alle lande.

Men vi bliver flere og flere ifølge FN's Population Division, der i deres seneste befolkningsprognose mener, at vi vil være 11,2 milliarder i år 2100.

Den første folketælling, vi kender til, er jo den, der omtales i juleevangeliet. Her befalede Kejser Augustus, at alverden skulle skrives i mandtal. Det nøjagtige resultat kender vi ikke, men FN's Population Division anslår, at verdens befolkning i år 1 var på omkring 300 millioner mennesker. 

US Census Bureau har samlet forskellige skøn over verdens befolkning fra 10.000 f. Kr. til 1950. Her angives et skøn på mellem 170 og 400 millioner mennesker i verden i år 1.

[Januar 2019: Link til FN's Population Division om verdens befolkning i år 0 udgår]


Tags: befolkning, folketællinger, befolkningsprognoser
Emne: Befolkning og valg
Geografi: International statistik


Ansvarlig for siden

Informations­service og Bibliotek